Wij Nederlanders zijn slapjanussen als het om luchtvervuiling gaat! We moeten meer doen!

Toch bijzonder: De rechter stelt Milieudefensie in het gelijk en dwingt de staat om binnen twee weken met een concreet actieplan te komen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Maar ja... de staat is één, maar jij en ik zijn twee. Ik vind dat we als inwoners en als bedrijven van Nederland een belangrijke sleutel zijn in het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Luchtvervuiling

EEN BETERE LUCHTKWALITEIT BEGINT BIJ JEZELF!!!

Drie elementen veroorzaken 'slechte' luchtkwaliteit in Nederland:

  • het waait vanaf zee van uit het buitenland binnen; kunnen we niets aan doen. 
  • het komt vanuit de intensieve veehouderij;
  • het komt vanuit onze autos/ reizen;  

Op de laatste twee punten kunnen we (staat, bedrijven, burgers) heel veel doen. 

De intensieve veehouderij... We kunnen ons eetgedrag aanpassen. Minder burgers! Geen mensen natuurlijk, maar minder vleeseten is een belangrijke oplossing. Als er minder vraag is, produceren we ook minder. Dit kunnen bedrijven ook doen door in catering en inkoop, meer duurzame keuzes te maken. Of beter nog de meer duurzame/gezonde producten goedkoper te maken dan de vleesproducten die bijdragen aan een slechte luchtkwaliteit. Binnen Arcadis hebben we de trend ingezet om zoveel als kan te werken met gecertificeerde etenswaren, maakten we gezonde producten goedkoper en minder gezonde producten duurder.


En dan reizen? Komende maand, vanaf 2 oktober, start het Low Car Diet. Een gedragscampagne om burgers en medewerkers in Nederland uit de auto te krijgen. Niet reizen (thuiswerken, skypen) of anders reizen (OV, fiets, lopen) zijn daarbij de alternatieven. Uit voorgaande edities blijkt dat we daarmee in de wedstrijd Low Car Diet 30 procent besparen in de uitstoot van CO2. De uitstoot van fijn stof hangt daar nagenoeg mee samen; een maand lang dus 30 procent minder fijn stof uitstoot onder de deelnemers! Dat is fors, alleen maar door het beïnvloeden van gedrag! En natuurlijk zegt u nu, dat zal na deze maand dan wel weer afgelopen zijn? Het tegendeel is waar; van de deelnemers blijkt dat het overgrote deel ook na deze maand structureel anders blijft reizen en 20 procent minder CO2 en dus fijn stof uitstoten! Dat is veel! Dat is gaaf! Nu is het dus alleen nog zaak om meer mensen in Nederland mee te laten doen aan Low Car Diet! Kortom, wie doet er dit jaar mee? Kijken we naar de samenwerking tussen Overheid, Burgers en Bedrijven; dan moeten we van Low Car Diet een langjarige campagne maken, vergelijkbaar met de BOB-campagne die iedereen kent!


Niels van Geenhuizen

Global Sustainable Solutions Leader +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag