Bedrijven: ga eens wat vaker bij elkaar op de koffie!

Nederland heeft talloze bedrijventerreinen, van ultramodern tot al wat meer op leeftijd. Maar ieder met een eigen visie en aanpak voor verduurzaming. Wat de meeste bedrijventerreinen gemeen hebben, is dat ze vaak minder goed met het openbaar vervoer en/of de fiets bereikbaar zijn. Op sommige van die terreinen staan fabrieken waar veel mensen werken. Ik zie vaak dat het openbaar vervoer en werktijden niet goed op elkaar zijn afgestemd en onveilige situaties voor fietsers door het vele vrachtverkeer.

Ik ken een voorbeeld uit Nieuwegein waar op een terrein bedrijven waren met ploegendiensten. Alleen startten en stopten die ploegen op verschillende momenten en was er geen (goede) verbinding met het openbaar vervoer. De laatste bus vertrok om 22 uur, precies het moment dat de laatste diensten ook afliepen en de mensen die bus dus net niet haalden. Daardoor was de bus vaak leeg en kwamen al die mensen met de auto. Immers fietsen in het donker op een bedrijventerrein doe je ook niet. Oplossing: Een goede afstemming in werktijden, een lagere vergoeding voor woon-werkverkeer met de auto én een goede vergoeding voor het openbaar vervoer zorgde voor een omslag. Mensen namen de bus. Zo simpel kan het zijn!

Om dit te organiseren moeten gemeenten, openbaarvervoerbedrijven en de ondernemingen op het terrein met elkaar in gesprek. Een écht gesprek met als centrale vraag: hoe gaan we dit samen regelen? Dus echt vanuit de insteek: dit varkentje moeten we samen kunnen wassen! Een ander mooi voorbeeld komt ook uit het midden van Nederland. Daar kwamen bedrijven en gemeenten tot de conclusie dat er jaarlijks een fors bedrag werd uitgegeven aan handhaving. Handhaving gaat niet alleen over de kosten voor de handhavers zelf, maar ook de juridische stappen die daaruit volgen. Zo kreeg een bedrijf een brief dat de lichtknoppen op de toiletten vervangen moesten worden door bewegingsmelders. Later werd gecontroleerd of het ‘probleem’ ook echt aangepakt was. Moet je voorstellen. Handhaver kijkt op toiletten, stuurt brieven en komt daarna weer kijken. Dat geld kun je veel beter gebruiken om echte duurzaamheidsmaatregelen te nemen; de footprint van het bedrijf bestond immers voor 91 procent uit mobiliteit.

Samen met de ondernemingen sprak de gemeente af om alle jaarlijkse (handhavings)kosten in een bedrijven-vereniging onder te brengen. Daarvoor mochten de deelnemers zelf collectieve expertise inhuren om te helpen met verduurzaming. Adviezen moesten binnen een realistische termijn worden ingevoerd en dat moesten de bedrijven dan ook aantonen aan het collectief (en het collectief periodiek aan de gemeente). Het doel was om met elkaar minimaal 2 procent per jaar aan energie/CO2 te besparen. Doe je niet mee, weet je zeker dat handhaving geïntensiveerd wordt. 

Conclusie: meer dan 90 procent van de bedrijven deed mee! Er werden echt relevante maatregelen doorgevoerd en er werd onderling samengewerkt. Bijvoorbeeld bij het gezamenlijk vol leggen van de daken met zonnepanelen, elkaars mobiliteitsbeleid en parkeerplaatsen delen, collectief vervoer aanbieden en noem maar op. 
Het wat oudere bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven kreeg naast een revitalisatie ook een duurzaamheidimpuls. Door de openingstijden van de winkels met het OV af te stemmen, is het bedrijventerrein beter bereikbaar met de bus. Ook hebben de ondernemers een eigen Groene Alliantie opgericht waarin ze maatregelen op het gebied van energie, afval, mobiliteit en groen nemen. 

Van dit soort initiatieven gaat mijn duurzaamheidshart sneller kloppen. Iedereen wordt er beter van. Er valt nog zoveel moois te doen in Nederland! Laten we aan de slag gaan en de aarde redden, kosten besparen en Nederland mobiel houden!

Niels van Geenhuizen

Global Sustainable Solutions Leader +31 (0)6 2706 1819 Stel mij een vraag