Waarom veerkracht uw bedrijf kan maken of breken

De effecten van de klimaatverandering worden met de dag duidelijker. Daarom is veerkracht een veelbesproken onderwerp in bestuurskamers over de hele wereld, want steeds meer bedrijven zien in dat ze zich moeten voorbereiden op mogelijke verstoringen in de toekomst.

Slimme bedrijven zorgen ervoor dat ze letterlijke en figuurlijke stormen het hoofd kunnen bieden.

We hebben nu al vaker te maken met extreem weer – in de 21e eeuw is het aantal tropische stormen en orkanen in de Atlantische Oceaan ieder jaar nog toegenomen. De stijgende zeespiegel en zware regenval zorgen voor meer overstromingen in kustplaatsen. Bovendien worden bedrijven geconfronteerd met de dreiging van aardbevingen, grondstoffenschaarste, ontbossing en verlies aan biodiversiteit. Hoewel de meeste (maar niet alle) van deze problemen het gevolg zijn van menselijk handelen, is er geen mens of onderneming die deze trends kan omkeren. Slimme bedrijven zorgen ervoor dat ze deze letterlijke en figuurlijke stormen het hoofd kunnen bieden.

Belemmerende vragen

Welke invloed hebben deze risico’s op uw bedrijf en zijn vermogen goed te functioneren, wat er ook gebeurt? Hoe gaat u om met deze uitdagingen? Hoe waarborgt u de continuïteit van uw bedrijf? En hoe beschermt u uw assets, werknemers en klanten? Misschien neemt u al maatregelen om kantoren en fabrieken te beschermen tegen een eventuele overstroming. En uw bedrijf is ongetwijfeld verzekerd voor het geval het misgaat. Maar is dat wel genoeg om uw bedrijf voor te bereiden op alle problemen die zich kunnen voordoen? Lastiger is de vraag hoe u de investeringen in veerkracht rechtvaardigt als de rampen waartegen u bescherming biedt zich misschien wel nooit voltrekken. Is er sprake van geldverspilling als uw bedrijf niet wordt getroffen door een ramp? Of is het misschien beter om maar gewoon het risico te nemen?

Waar te beginnen

De waarheid is dat we nog heel veel niet weten. Sommige wetenschappers denken dat er nog tijd is om de ergste gevolgen van de klimaatverandering af te wenden, terwijl we volgens anderen al over de spreekwoordelijke rand van de afgrond zijn gegaan. Het is moeilijk te voorspellen hoe de wereld er over vijftig jaar uitziet. We kunnen wel beredeneren wat de toekomst in petto heeft, maar we weten niet wat de technologische ontwikkeling allemaal nog mogelijk maakt. Misschien rijden we over twintig jaar wel rond in auto’s die verontreinigende stoffen uit de lucht halen in plaats van ze zelf uit te stoten. En we kunnen nu nog niet voorspellen of er iets gebeurt waardoor mensen eindelijk iets gaan doen aan hun vervuilende gewoontes.

Toch is er, met het oog op de korte termijn, ook veel dat we al wel weten. Zo kunnen we met enige zekerheid zeggen dat de continuïteit van uw bedrijf – ongeacht de branche waarin het actief is – de komende tien jaar te maken krijgt met de volgende risico’s:

  • de gevolgen van extreem weer: overstromingen, droogte en extreem hoge temperaturen
  • grondstoffenschaarste
  • verzilting van bodem en water
  • kritische blik van belanghebbenden en publieke controle
  • wereldwijde economische instabiliteit

Hoe beperkt u deze risico’s en maakt u uw bedrijf veerkrachtiger?

Veerkracht is weliswaar een van de grootste uitdagingen van deze eeuw, maar zeker geen nieuwe uitdaging. Het klimaat op aarde is altijd al veranderlijk geweest. Door de jaren heen hebben mensen en bedrijven geleerd om te gaan met veranderende weersomstandigheden. Het slechte weer is heviger geworden en de frequentie ervan toegenomen. In 2018 had Californië te kampen met het dodelijkste en meest verwoestende bosbrandseizoen ooit – meer dan 8.500 branden legden zo'n 800.000 hectare land in de as. Dit is slechts één voorbeeld van de vele gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Zulke gebeurtenissen hebben niet alleen effect op de mensen en bedrijven in de getroffen gebieden, maar ook verzekeringsmaatschappijen worden erdoor geraakt. En die verhogen vervolgens voor iedereen de premie. Wat doet u als het noodlot toeslaat en uw verzekering niet de volledige schade dekt? En zelfs als de schade wel volledig wordt vergoed, wat zijn de vooruitzichten voor uw bedrijf als uw fabrieken lange tijd stilliggen? Stappen uw klanten over naar de concurrent, terwijl u druk bezig bent de boel weer op gang te krijgen? En wat als uw bedrijf zelf niet direct is getroffen, maar uw belangrijkste leveranciers buiten spel zijn gezet?

Welke maatregelen zijn nodig

Aanpassingen met het oog op deze risico’s zijn bijvoorbeeld het plaatsen van een waterkering rondom de fabriek of zorgen dat het magazijn een stormbestendig dak heeft. Volgens sommige verzekeraars bespaart u met elke dollar voor maatregelen om de veerkracht te verbeteren vijf dollar aan mogelijke kosten voor wederopbouw. In ons werk met grote industriële klanten hebben mijn collega’s bij Arcadis en ik vier punten vastgesteld waar bedrijven zich op moeten richten bij het verbeteren van hun industriële veerkracht:

  • Zorg dat de voorraad grondstoffen en chemicaliën goed beschermd is tegen overstromingen, en voorkom mogelijke schade aan het milieu.
  • Versterk de toeleveringsketen en neem maatregelen om het gebruik van hulpbronnen, waaronder grondstoffen en energie, te beperken.
  • Beheer actief het beeld dat het publiek en de markt hebben van de inspanningen die uw bedrijf levert om de continuïteit, naleving van milieuvoorschriften en veiligheid te waarborgen.
  • Zorg voor een goede afstemming tussen de behoeften en ambities voor de korte en lange termijn, zodat het directe rendement op investeringen niet het enige punt van aandacht is en er ruimte is voor investeringen in veerkracht, duurzaamheid en de algemene staat van uw bedrijf, de sector en de wereld.

Er is geen universele oplossing voor de vele uitdagingen die de noodzaak voor industriële veerkracht met zich meebrengt. De maatregelen die bedrijven moeten nemen, lopen net zo sterk uiteen als de enorme verscheidenheid aan bedrijven en alle verschillende omstandigheden waarin ze opereren. Wat we zeker weten, is dat de klimaatverandering en de vele andere risico’s echt zijn en dat ze de wereld om ons heen razendsnel veranderen.

De eerste stap van een masterplan voor veerkracht is beoordelen hoe kwetsbaar uw assets en faciliteiten zijn. Door samen te werken kunnen we waarschijnlijke scenario’s onderzoeken en slimme manieren ontwikkelen om bedrijven en hun assets te beschermen. Op die manier kunnen bedrijven blijven bijdragen aan de economie, ongeacht wat de toekomst ons brengt. 

U kunt ook onze whitepaper The business case for resilience downloaden om meer te weten te komen over industriële veerkracht.Martijn Karrenbeld

Global Sector Leader - Chemical & Life Science +31 (0)6 2706 0599 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.