Bedrijven laten geld liggen door tunnelvisie onderhoud assets

Met het in stand houden van onze gebouwde omgeving – infrastructuur, gebouwen en toebehoren – is dus veel geld gemoeid. Door asset management over de volle breedte te benaderen, zijn opmerkelijke resultaten mogelijk. Met een slimme aanpak kunnen de operationele uitgaven tussen 20 tot 40 procent dalen en de investeringen 10 tot 20 procent verminderen, bij gelijkblijvende (operationele) prestaties van de organisatie.

Uit onze ‘Global Built Asset Wealth Index’ –  een wereldwijd onderzoek naar de bijdrage van de gebouwde omgeving aan onze economie – blijkt onder meer  dat de kosten voor het instandhouden  van assets gemiddeld uitkomen  op 5 procent . Met het in stand houden van onze gebouwde omgeving – infrastructuur, gebouwen en toebehoren –  is dus veel geld gemoeid. Door asset management over de volle breedte te benaderen, zijn opmerkelijke resultaten mogelijk. Met een slimme aanpak kunnen de operationele uitgaven tussen 20 tot 40 procent dalen en de investeringen 10 tot 20 procent verminderen, bij gelijkblijvende (operationele) prestaties van de organisatie.

Ik hoor u denken: “Dat is een ferme uitspraak.  Hoe kan ik dat dan organiseren?”  Ik merk dat de aandacht van veel bedrijven nog steeds te eenzijdig gericht is op de technische prestaties van gebouwen, sites en installaties. Bij organisaties die asset management aan  ingenieurs en technici overlaten, is de risicobeheersing vaak hoog, maar ook de prijs die ze  daarvoor betalen. Ik zie dat bij deze organisaties vaak een eenduidig strategisch raamwerk om een risicovergelijking mogelijk te maken ontbreekt.

De ‘volwassen asset manager’ kijkt naar meer dimensies. Hij zoekt de balans tussen de gewenste prestaties en aanvaardbare risico’s tegen reële kosten. Een mooi voorbeeld is van een bedrijf dat preventief alle pompen wou vervangen om productieverstoringen te voorkomen, maar van dat voornemen afzag, toen bleek dat de continuïteit in productie ook  gegarandeerd was, als 20 procent van de pompcapaciteit tijdelijk uitviel. Dat betekende een aanzienlijk lagere investering.  De kunst is om asset management vanuit een breed perspectief te bedrijven en daarbij de functie van het systeem centraal te stellen.

De ‘asset owner’, is verantwoordelijk voor dat strategische raamwerk. Wensen van de stakeholders (aandeelhouders, klanten, omgeving) vertaalt hij in strategische doelen met bijbehorende prestatiedoelstellingen. Ook de acceptabele risiconiveaus en het budget voor investeringen, onderhoud en beheer stelt hij vast. Vervolgens kijkt hij goed naar de balans tussen (totale levenscyclus)kosten, risico’s en prestaties en bepaalt hij welke maatregel of investering de meeste waarde toevoegt. Dat kan per situatie verschillen. Soms volstaat onderhoud, dan weer zijn vervangings- of uitbreidingsinvesteringen nodig. Dit proces werkt het best als de bij asset management behorende rollen strikt gescheiden zijn. Ik zie nog regelmatig dat de asset manager ook de pet van asset owner draagt of dat de rollen van manager en serviceprovider (die de projecten zo efficiënt mogelijk binnen de gestelde kadersuitvoert) in elkaar vervloeien. Daardoor ontstaat het risico dat het meer neigt naar resource- dan asset management.

Het groeiend aantal regels en andere stakeholderbelangen vragen om professionalisering van het asset management. Om gerichte keuzes bij investeringen, namelijk daar waar de euro het meeste waarde oplevert. Dat is wel zo duurzaam maar komt uiteindelijk ook ten goede aan de consument of de belastingbetaler. Gelukkig zie je die professionalisering langzaam maar zeker op gang komen. Een goed voorbeeld vind ik de ‘energy utility’ sector, een branche die mijns inziens ver voorop loopt. Na de Energiewet van 1998 en de daarbij horende prijs- en kwaliteitsregulering heeft deze sector de principes van waarde gebaseerd asset management omarmd en haar werkwijze geprofessionaliseerd. De lessen die in deze sector geleerd zijn, zijn beschikbaar. Slim om daar gebruik van te maken!

Marc Hartsema

Directeur Programma Operate & Maintain +31 (0)6 2706 2452 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.