Sensorproject op de Suurhoffbrug in de versnelling

Arcadis, ProRail en onze onderaannemers Inventec en I-Care voerden zaterdag 13 juni een test uit: het unieke sensorproject van Arcadis op de Suurhoffbrug ging in de versnelling.

Naast een zeldzame acceleratiesensor, die we uit Australië lieten overkomen werd ook een hoge snelheids videotechniek ingezet om remproeven te doen met een gecombineerde locomotieven-trein op de spoorbrug.

De allereerste trein kwam die zaterdag voor 06:00 uur. De voorbereidingen begonnen al veel vroeger. Denk aan veiligheidsinstructies, daarna de pijler op en binnen vijftien minuten was de mobiele acceleratiesensor geïnstalleerd. Dat was mooi op tijd om data voor de eerste passerende goederentreinen op te nemen. De al aanwezige 26 tilt sensoren die Inventec in oktober 2019 voor ons installeerde, konden simpelweg op afstand op hoge frequentie gezet worden om de gedetailleerde data te vergaren.

Dienstregeling

Met ietwat vertraging, want de speciale trein mocht niet de reguliere dienstregeling verstoren, werd de eerste remproef uitgevoerd. De twaalf aaneengesloten locomotieven met een totaalgewicht van 1095 ton zorgden voor een goede remming op de brug. Daarmee was de eerste data binnen. De trein kwam daarna nog vijf keer om zo in totaal zes remmingen op de brug te maken.

Dit levert unieke data op, want wereldwijd werd een vergelijkbare test nog nooit uitgevoerd. Op deze manier verbeteren we het mathematische model. Dat helpt ons veel beter om de levensduur van de brug te voorspellen.

Dezelfde meettechnieken zijn daarom ook goed inzetbaar voor de grote vervangingsopgave waar Nederland mee zit: we kunnen tenslotte niet alle bruggen tegelijk vervangen. Wel kunnen we inzicht verkrijgen in welke bruggen langer mee kunnen dan wat er nu op papier voor levensduur staat. Bijna alle wetenschappelijke onderzoeken hebben namelijk aangetoond dat de meeste bruggen sterker zijn dan gedacht.

Tiltsensoren

De tiltsensoren blijven nog zeker anderhalf jaar meten, om de naastgelegen werkzaamheden van de wegbrug en de seizoensinvloeden in kaart te brengen. Deze data is direct via een online platform inzichtelijk. De acceleratiedata hebben we zelf, en omdat de sensor ons eigendom kunnen we deze direct voor andere projecten inzetten. De sensor is uniek: de specificaties zijn beter dan de sensoren die het KNMI inzet voor de metingen van aardbevingen. Hij heeft de omvang van een twee liter melkpak en kan tot elf uur op batterij opereren.

Binnenkort ontvangen we de videobeelden, waarop de beweging van de brug uitvergroot is weergegeven. Ook de inzet hiervan is een unicum voor Nederland: de camera is nog nooit eerder ingezet voor de infrastructuur en laat ons zien of videobeelden ook een snel inzicht in dynamisch gedrag kan geven.

Digital Twin

Naast dat het team de data zal gaan bewerken, zullen we de data ook in een digital twin zetten om alle informatie in één overzicht te hebben: het 3D model daarvan gegenereerd aan de hand van drone data.

Samengevat: een uniek en digitaal project dat ons razendsnel laat zien wat de toekomst kan en zal brengen! Het is erg gaaf om hieraan mee te werken!

Joost Kuckartz

Adviseur Smart Solutions & Information Management +31 (0)6 5117 4245 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.