Strategisch advies rondom managementsystemen

Pap, wat doe jij nou eigenlijk voor werk? Waarom vind je dat leuk? Deze twee kinderlijk eenvoudige vragen stelt mijn oudste dochter Lieske op weg naar haar dansles. Vragen die mij toch meteen aan het denken hebben gezet en mij inspireerden voor het schrijven van deze blog.

Pap, wat doe jij nou eigenlijk voor werk?

Als consultant word ik steeds vaker ingehuurd om organisaties te ondersteunen bij het opzetten, integreren, implementeren en/of automatiseren van één of meerdere managementsystemen. Vaak gaat het over specifieke thema’s zoals milieu, veiligheid, kwaliteit of energie. Eén ding is zeker. Als een klant bij mij komt, is er ergens in de organisatie behoefte aan verandering en zoekt men naar verbetering!   

Waar te beginnen? Niet alleen een vraag voor de klant, maar vaak ook voor mij. In een organisatie voelen ze de drijfveren voor verandering niet overal op dezelfde manier. Te vaak kom ik nog tegen dat de directie de ambitie heeft uitgesproken om bijvoorbeeld een bepaald soort ISO certificaat te behalen en mijn directe contactpersoon daarmee ‘opgescheept’ zit. Opgescheept omdat iemand al heel druk is met het uitvoeren van de normale werkzaamheden en het halen van het certificaat er ’even bij’ moet doen. 

Mijn vertrekpunt is  vaak duidelijk krijgen wat de ambities zijn en zorgen dat de belangrijkste neuzen binnen een organisatie dezelfde kant op komen te staan. De sleutel daarbij is Eigenaarschap. Helderheid bij de directie die voldoende tijd/capaciteit, prioriteit en budget beschikbaar moet stellen om er überhaupt een succes van te kunnen maken én bij het uitvoerende team die de drijfveren moeten hebben om verder te kijken dan alleen het halen van een certificaat. Beiden moeten de ambitie hebben om een slimme verandering te realiseren waar zij samen als organisatie baat bij hebben. Als al deze ingrediënten aanwezig zijn, ben ik er van overtuigd te werken aan een succesvol project.

Wat doe ik  in zo’n veranderproces? Dat varieert van een coachende of adviserende rol tot en met een uitvoerende rol. De basis competenties zijn scherp en kritisch zijn en heel veel open vragen stellen die bij het beantwoorden daarvan meteen tot discussies en inzichten kunnen leiden. Ogen openen en mensen anders naar de situatie laten kijken, is leuk en belangrijk werk. Is dat moeilijk? Eigenlijk niet.  Zelfs mijn dochter kan dat als we op weg zijn naar dansles! Toch moet je wel een bepaalde bagage hebben om de juiste vragen te kunnen stellen. Zoals gevoel voor organisatie, belangen, procedures, het  thema waar het over gaat en communicatie. Als het dan lukt om een wezenlijke verandering te realiseren,  dan is dat heel gaaf. Bijvoorbeeld een waterschap in de volle breedte in beweging laten komen om van koers te veranderen en collectief te gaan werken aan een energieneutrale organisatie. Dan kun je echt een grote, positieve impact hebben op een organisatie en haar functioneren. 

Dus ja Lieske, ik vind mijn werk heel erg leuk en uitdagend! Fijn dat je er naar vraagt…     


Jaap van den Heuvel

Strategisch milieu adviseur +31 (0)6 2706 0882 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.