Vijf redenen waarom elk bedrijf 'iets moet' met natuurlijk kapitaal

Als het over het tegengaan van klimaatverandering gaat, dan weten veel bedrijven wel waarom dit belangrijk is en wat ze er aan kunnen doen om hun impact te verkleinen. Maar weet u dat ook als het over natuurlijk kapitaal gaat?

Natuurlijk kapitaal is de voorraad aan natuurlijke hulpbronnen op aarde, zoals lucht, land, water, flora en fauna, die ons directe en indirecte producten en (ecosysteem)diensten leveren.

Natuurlijk kapitaal is belangrijk voor ons als mens, als maatschappij en voor een bedrijf. Ik geef u 5 redenen waarom een bedrijf iets moet met natuurlijk kapitaal:

1. Ieder bedrijf is afhankelijk van en heeft impact op natuurlijk kapitaal

Ook als uw bedrijf geen voedselgewassen verbouwt of mijnbouw bedrijft bent u hoogstwaarschijnlijk afhankelijk van de natuurlijke omgeving of heeft u hier invloed op. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn door de grondstoffen of de grondstoffen van de producten die u inkoopt. Ook uw productielocatie of kantoorgebouw heeft invloed op de directe omgeving en maakt daar gebruik van. Andere voorbeelden zijn de uitstoot van uw bedrijfswagens en het afval dat uw bedrijf produceert.

2. De hoeveelheid en kwaliteit van veel natuurlijk hulpbronnen nemen af 

Uit het Living Planet rapport 2016 van het Wereld Natuur Fonds (www.wnf.nl/living-planet-report/home-lpr.htm) blijkt dat we nu al 1,6 maal de capaciteit van de aarde gebruiken om in onze behoefte aan goederen en diensten te voorzien. Dit kun je niet doen, zonder in te boeten aan de beschikbare voorraad. We zijn eigenlijk bezig een hypotheek te nemen op de toekomst. Dit is niet oneindig lang vol te houden, zeker niet nu minder welvarende landen zich ook aan het ontwikkelen zijn en aanspraak maken op dezelfde voorraad.

3. Om het voortbestaan van uw bedrijf veilig te stellen moet u inspelen op deze verandering 

Niemand vindt het leuk om over dergelijke doemscenario’s na te denken. Maar naast dat het risico’s oplevert, biedt de huidige situatie ook kansen. “Change favours the prepared”, hoorde ik laatst iemand zeggen. Als bedrijf moet u zich kunnen en willen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De beschikbaarheid van het natuurlijk kapitaal is daar één van en ik denk de belangrijkste.

Aanpassen kan betekenen een alternatief vinden voor een grondstof die schaars wordt, zoals aardolie. Of ervoor zorgen dat het verbouwen van grondstoffen voor uw product niet ten koste gaat van de biodiversiteit aan de andere kant van de wereld, zoals bijvoorbeeld bij katoen.

4. Survival of the fittest 

De basis van de evolutie geldt ook hier: het bedrijf dat zich het beste weet aan te passen, heeft de grootste kansen op succes. Een dergelijk bedrijf zal zorgen niet afhankelijk te zijn van grondstoffen waarvan de beschikbaarheid sterk afneemt. Zo’n bedrijf voorkomt slechte publiciteit door negatieve impacts op het milieu hier of aan de andere kant van de wereld. Dat bedrijf speelt ook in op de steeds grotere bewustwording van consumenten over waar producten vandaan komen en hoe ze worden geproduceerd. Aandacht voor klimaat en beperking van de CO2-uitstoot is hierbij belangrijk, maar zeker niet het enige waar rekening mee moet worden gehouden. Misschien kan in het geval van uw bedrijf meer resultaat worden geboekt door u te richten op het beperken van het waterverbruik of het optimaliseren van de bedrijfslocatie.

5. Het behouden van een fijne en schone leefomgeving is van levensbelang 

Maar we zijn niet alleen maar medewerkers van een bedrijf dat gebruik maakt van het natuurlijk kapitaal. Ook als mens hebben wij de natuurlijke omgeving nodig voor ons welzijn: schone lucht, schoon water, een mooi natuurgebied met een zeldzame vlinder om in te wandelen. Zonder deze dingen kan ik me geen leven voorstellen.

Op 24 november jl. hebben Arcadis Nederland en 75 andere partijen het Den Haag Business Akkoord Natuurlijk Kapitaal onderschreven. Deze partijen zeggen hiermee toe zich te richten op een duurzamer gebruik van ons natuurlijk kapitaal. Dit is concreet gemaakt door middel van 14 acties, die deze bedrijven deels intern, deels in samenwerking met anderen gaan uitvoeren de komende tijd.

Het Natural Capital Protocol, waar Arcadis medeauteur van is, biedt hierbij het raamwerk.

Ik ga ermee aan de slag. U toch ook?

Klik hier voor een filmpje over de toepassing van natuurlijk kapitaal.


 


 

Gwenn van der Schee

Adviseur Natuurlijk Kapitaal +31 (0)6 5073 6864 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.