Natuur en infrastructuur: kansen te over!

Het is maar hoe je er naar kijkt. Het dichte netwerk van (spoor)wegen, leidingen en waterwegen binnen Nederland is een van de belangrijke oorzaken voor de achteruitgang van natuur in ons land. Tegelijk realiseer ik me dat de gronden langs deze infrastructuur ons grootste natuurgebied kan zijn! Via bermen is er de mogelijkheid om natuurgebieden aan elkaar te koppelen en een natuurlijk netwerk te vormen. Door de ontwikkeling van bloemrijke bermen met worden dier- en plantensoorten minder kwetsbaar en ontstaat ook voor mensen een aantrekkelijke omgeving. De vlinders en bijen die hier weer van profiteren zijn op hun beurt weer voorwaarde voor het instandhouden van onze Nederlandse groente en fruitteelt.

Laten we ons hard maken voor meer biodiversiteit langs onze infrastructuur!

Weg- spoor-, leidingen- , water-  en dijkbeheerders hebben samen met de Vlinderstichting, een aannemer en Arcadis vanuit de advieswereld de handen ineen gesloten. Deze partijen gaan zich hard maken voor het versterken van de biodiversiteit langs infrastructuur en hebben gezamenlijk de Green deal Infranatuur ondertekend. Deze Green Deal heeft als doel om biodiversiteit een vanzelfsprekende plaats te geven binnen onze infrastructuur. Een prachtig initiatief, waarbij kennis, ervaring en vaardigheden worden gebundeld, om knelpunten op te lossen, mogelijkheden voor het versterken van biodiversiteit te creëren en problemen in kansen om te zetten.

Het ondertekenen van de overeenkomst is de eerste stap. Waar het nu om draait is elkaar en de mensen om ons heen echt te inspireren anders met biodiversiteit en infrastructuur om te gaan. Dat gaan we in eerste instantie doen in projecten die al lopen. Dat doe ik ook binnen Arcadis, waar ik als adviseur natuur werkzaam ben. Vanuit mijn passie voor duurzaamheid en biodiversiteit zoek ik naar concrete kansen bij de uitvoering van projecten.

Zelf ben ik alvast eens gaan zoeken naar inspiratie vanuit mijn eigen ervaring en onze eigen bedrijfsvoering, welke ik graag met jou deel:

  • Goed voor de natuur is vaak ook goed voor de portemonnee: denk bijvoorbeeld aan het inzaaien van bermen met bloemrijke mengsels die minder vaak gemaaid hoeven te worden.
  • Goed voor de natuur is bijna altijd ook goed voor mensen. Door tijdelijke braakliggende terreinen zo in te richten dat dier- en plantensoorten zich kunnen vestigen wordt een gezonde, dynamische en aantrekkelijke omgeving voor mensen gecreëerd.
  • Let op simpele meekoppelkansen: wanneer we bijvoorbeeld een viaduct aanleggen kan deze met kleine maatregelen geschikt gemaakt worden voor dieren. Ook een duiker kan met een paar simpele maatregelen functioneren als passage voor dieren.
  • Kleine maatregelen die simpel zijn aan te brengen zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van schuilmogelijkheden voor dieren kunnen een grote impact hebben.
  • Mijn ervaring is dat er in het begin van projecten veel winst te behalen is door de juiste keuzes te maken. Door natuur te zien als een stuk natuurlijk kapitaal en als vanzelfsprekend mee te nemen kan negatieve impact worden voorkomen en kansen zo goed mogelijk worden benut. Groot voordeel is dat de noodzakelijke toetsingen veel eenvoudiger worden.

En zo zijn er alleen al vanuit mijn perspectief veel kansen te benoemen. Ik heb er zin in om samen met de partners en collega’s ons hard te maken voor meer biodiversiteit langs onze infrastructuur!

Folkert Volbeda

Projectleider/adviseur Ecologie +31 (0)6 2706 2016 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.