Duurzame winst bij Universiteit Maastricht

Verduurzaming, wat is dat precies? Zijn het recycle afvalbakken, zonnepanelen? Wanneer is een organisatie eigenlijk ‘duurzaam’? Naar mijn mening is een organisatie duurzaam als dit volledig verankerd zit in het DNA en het past bij waar de organisatie voor staat.

Wat een duurzame winst!

Wat een duurzame winst!

'We willen onze ambitie Duurzaam Universiteit Maastricht (UM) 2030 invullen. Zelf denken we aan afval en energie.’ Dat dacht de universiteit. De UM staat bekend om haar innovatieve onderwijsmodel, internationale karakter en multidisciplinaire benadering van onderzoek en onderwijs. Dus de focus op afval en energie als er geen leerstoelgroep afval of energie is...

Ik ben van mening dat je moet doen waar je goed in bent en waar je voor staat. Voor een onderwijsinstituut moet die focus liggen op verduurzaming van onderwijs en onderzoek. En ja. Dat is lastiger dan het simpelweg implementeren van duurzame elementen. Alleen zo maak je winst op duurzaamheid en is het geen kostenpost.  

Na reflectie en een flink aantal gesprekken bij de UM kwamen we samen tot de volgende visie voor Duurzaam UM. ‘UM wil duurzaam denken en ondernemen meegeven aan alle medewerkers en studenten, zodat zij het kunnen doorgeven’. In deze visie lag de focus op de belangrijkste thema’s gezondheid, voeding, onderwijs, begrijpen van culturen/migratie/mensenrechten en de verbindende onderwerpen klimaatverandering en natuurlijke bronnen.  

Dat was de basis. De volgende stap was het opstellen van een programma (GOTIK) én het benoemen van enthousiaste boegbeelden. Let op: een duurzame ambitie vertalen naar een programma is één, het verankeren in het DNA is vers twee. Mensen meekrijgen is het moeilijkste dat er is. Daarom werd het programma ondersteund met een uitdagende duurzaamheidscompetitie. Hierdoor werden de deelnemende teams zich bewust van houding en gedrag. Zo werd duurzaam UM geladen!    

Ging dit traject soepel? Nee, zonder wrijving geen glans! Het bestond uit processen waarbij we mensen zoveel mogelijk ruimte gaven, luisterden en ideeën meegaven. Het ging erom dat we een gemene deler vonden waar mensen zich in herkennen. Als externe partij is dat extra moeilijk, want ik kreeg met enige regelmaat de vraag waarom UM dit zelf niet kon begeleiden. Als externe partij kan je dingen benoemen die intern niet worden gezegd en ‘vreemde’ ogen kunnen dwingen. Zo maak en bereik je snel resultaten. In het begin hielden we een spiegel voor over duurzaam UM. Dit was erg confronterend. Het ontlokte de bestuurder de uitspraak: ‘We vroegen je bij wijze van spreken een boek te schrijven over duurzaamheid, maar je moest ons eerst leren lezen’.   

Na twee en een half jaar ben ik trots op de stappen die UM zelf zette. Ik denk bijvoorbeeld aan de koppeling van onderzoek en onderwijs aan de bedrijfsvoering met aandacht voor welzijn en gezondheid van de mensen die er werken en studeren. UM voert hiermee wereldwijd de grootste pilot voor kennisinstituten van de WELL Building Standard. Hoe mooi kan het zijn. Net als de quote die mijn opdrachtgever me meegaf toen ik het stokje overdroeg aan de interne mensen bij UM: ‘Bedankt voor de uitstekende route en de weg naar nieuwe perspectieven van duurzaamheid’.  

Wat een duurzame winst! 
Bedankt UM, ik ben benieuwd wat de duurzame toekomst jullie brengt! 


Fennet van de Wetering

Sectorleider Rijksoverheid & ZBO’s +31 (0)6 4630 1170 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.