Bedrijf: neem actie, anders krijg je natte voeten

Dat het klimaat verandert en we vaker te maken met harde regen weten we wel. Gemeenten helpen burgers bij het klimaatbestendig maken van de wijken. Bewoners zorgen zelf voor de verwerking van hemelwater op hun eigen terrein. En bedrijven dan? Die komen vaak pas in actie als het te laat is. Ik zie in de praktijk vaak dat de industrie de gevolgen van extreme regenbuien negeert. Het gevolg is dat ze schade makkelijk hadden kunnen voorkomen maar ervoor kiezen om te wachten tot het water de bedrijfshal binnenloopt. Zonde!

Bedrijf: neem actie, anders krijg je natte voeten

Extreme regenbuien

Bedrijven hebben vaak wel de mogelijkheid zich voldoende te wapenen tegen extreme regenbuien. Bedrijfsterreinen hebben vaak voldoende mogelijkheden om overtollig hemelwater tijdelijk vast te houden, te bergen en later af te voeren. Deze aanpak is zeer effectief bij de bestrijding van grote waterhoeveelheden. De industrie zelf doet het dus niet. Dit is geen onwetendheid. Misschien willen ze het niet zien! 

Gevolg

Het gevolg is echter dat bedrijven aan de bel trekken als het te laat is. Ze zijn dan meestal meermalen getroffen door wateroverlast met in het ergste geval het stilleggen van het productieproces tot gevolg. Maar bedrijven: het voorkomen van wateroverlast is geen ‘rocket science’. Sterker, met een gestructureerde aanpak is het relatief simpel!

Inventarisatie

Ik ga er iets over vertellen. Het begint met een simpele inventarisatie. Wanneer regende het hard? En wat waren precies de gevolgen voor het terrein? Kijk hoe hinderlijk het water op het terrein was en bepaal de omvang van de eventuele schade. Leg deze resultaten overzichtelijk vast. Dit biedt namelijk de basis voor de vervolgstap: de maaiveldanalyse. 

Maaiveldanalyse

Iedereen kan zien hoe hoog je zit. Daarvoor bestaat het Actuele Hoogtebestand van Nederland (AHN), dat voor iedereen beschikbaar is. Niet schrikken, want we liggen voor het grootste gedeelte onder de zeespiegel! Als je voldoende inzoomt op je eigen bedrijfsterrein kun je bepalen of het water voldoende kan stromen. En lage delen in het terrein zijn punten waar hemelwater verzamelt. Met een beetje geluk is dit een deel van het terrein waar water geen problemen geeft: geen aanvullende actie noodzakelijk. 

Aanvullende maatregelen

Verzamelt het water zich echter op een kwetsbaar deel van het terrein, dan moeten we kijken naar aanvullende maatregelen. Kwetsbare delen zijn plaatsen waar bijvoorbeeld intern transport plaatsvindt of in de buurt is van het productieproces. Zo’n maatregel hoeft niet al te ingewikkeld te zijn. Beetje slepen met zandzakken, zogezegd. 

Complexere situatie

Maar in een meer complexere situatie zijn een paar zandzakken niet genoeg. Dan wordt het tijd voor externe hulp. Dan kunnen we simulaties doen om te bekijken waar de grootste knelpunten liggen en die vervolgens aanpakken. In een simulatie kijken we naar de gevolgen van buien met verschillende intensiteiten. Als dan alarmbellen gaan rinkelen wordt het tijd voor het écht serieuze werk. Via modellen berekenen we de capaciteit van de riolering in relatie tot de afstromingscapaciteit van het gebied. De uitkomst kan ertoe leiden dat er een knelpunt aan het licht komt: de riolering heeft onvoldoende capaciteit, een afstromingsroute is geblokkeerd, het gemeentelijk stelsel is niet in staat om het water van het terrein te ontvangen, etc. Er zijn veel knelpunten mogelijk. 

Maatregelen in beeld

Vervolgens brengen we mogelijke maatregelen in beeld. Ik denk daarbij aan verbetering van de rioolfunctie. Of het verwijderen van tegels uit de grond en die wisselen voor gras of een type tegel waar het water doorheen kan. Tijdelijke retentiegebieden of een ondergrondse tijdelijke wateropslag kan ook. Ook hier zijn vele varianten mogelijk Mijn belangrijkste oproep is om in actie te komen voordat het echt geld gaat kosten!Derjan Welleweerd

Adviseur Stedelijk water en Watertechnologie +31 6 2706 0243 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.