Bouwen met oog voor natuur, het kan!

Wie herinnert zich niet de Korenwolf, de wilde neef van de gedomesticeerde hamster, die de gemeente Heerlen in Limburg tot wanhoop bracht. Zo extreem zien we het niet vaak, maar een beschermde soort als rugstreeppad, steenuil of kamsalamander kan een project vertragen of stilleggen. En dat meten de media dan breed uit, want dieren in berichtgeving doen het vaak goed. Dat vind ik hartstikke jammer, want het gaat vaak wel goed. Dan nemen de partijen beschermde flora en fauna op een goede manier mee zodat een project wel doorgaat. Om bij te dragen aan ecologisch verantwoorde projecten is het tijd om hier vanuit de natuurhoek dus meer aandacht aan te schenken!

Als ecoloog werk ik door heel Nederland aan projecten waar beschermde planten en dieren een rol spelen. Mijn doel is niet alleen een tevreden opdrachtgever, maar vooral ook behoud en als het even kan versterking van de natuur rondom en in een plangebied. 

Het gaat vaak mis als een bedrijf zijn ‘huiswerk’ niet goed doet. Dan kan iemand de Wet natuurbescherming aangrijpen om een bezwaarprocedure te starten. En ja, dan zijn de rugstreeppad, steenuil en kamsalamander handig. Door natuur op tijd te integreren in een project kun je dit soort situaties voorkomen. Dat scheelt veel tijd en geld. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig met een quickscan natuur tijdens de planfase. Dan weet je of het plan past binnen de kaders van Wet natuurbescherming. Is dit niet het geval dan is er meer nodig, zoals een aanvullend onderzoek, een ontheffingsaanvraag of maatregelen om de negatieve effecten te beperken of voorkomen.

Die maatregelen zijn vaak praktisch en eenvoudig. Moet je kappen, doe dat dan buiten het broedseizoen van vogels en plaats nieuw groen terug. Als je een poel schoonmaakt, doe dat dan buiten het voortplantings- en broedseizoen van beschermde amfibieën en bij een steile wand of zandhoop: dek of vlak het terrein af om te voorkomen dat oeverzwaluwen zich er vestigen. 

Op tijd nadenken over natuur geeft bewegingsruimte voor projectrealisatie en je voorkomt overtreding van de Wet natuurbescherming. Zo kun je een dijk verbeteren met behoud van belangrijke zilte vegetatie, een grachtmuur renoveren met behoud van bijzondere varens en een dak renoveren met behoud van verblijfplaatsen voor huismussen. Een zorgvuldige en volledige manier van werken leidt tot win-win situaties. Daarmee voorkomen we sensatienieuws en wordt natuur op een zorgvuldige manier geïntegreerd in een project.
Bas van den Dries

Adviseur Ecologie +31 (0)6 5073 6436 Stel mij een vraag
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.