You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Hannah Habekotté

Adviseur Duurzame Mobiliteit

Hoe werkt het inrichten van de ruimte vanuit de menselijke maat in de praktijk? En wat betekent het voor verschillende gebiedstypen? Het STOMP-ontwerpprincipe geeft inzicht, maar de ervaring hiermee is nog beperkt in de praktijk. Daarom hebben wij in opdracht van CROW-KpVV samen met Arcadis en Posad Maxwan onderzoek gedaan naar de toepassing van STOMP.

Bij het STOMP-ontwerpprincipe staat de auto niet langer centraal bij de inrichting van de ruimte, maar gaan we eerst uit van de voetganger (Stappen) en vervolgens de fietser (Trappen), OV en MaaS. Als laatste wordt de privé-auto meegenomen in de inrichting. Het STOMP-principe is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk uitgangspunt waarin de mens centraal staat in gebiedsontwikkelingen en dat invulling geeft aan de leefbaarheid en bereikbaarheid.

Om meer ervaring met STOMP op te doen en de lessen hiervan delen, keken we naar het centrumgebied van Zwolle en het stationsgebied van Amersfoort Schothorst dat wordt getransformeerd tot een gemengde woonwijk (het Hoefkwartier).

Voor beide casussen zijn werksessies voor betrokkenen van de gemeente georganiseerd. Samen hebben we naar de gebiedsplannen gekeken om te onderzoeken hoe je de gebieden idealiter vanuit het STOMP-principe zou willen inrichten en waar je tegenaan loopt als je dat daadwerkelijk zou willen realiseren.

STOMP-principe legt kansen van gebiedsinrichting bloot

Beide casussen hebben laten zien dat STOMP een nuttig stappenplan biedt om vanuit het perspectief van de voetganger, fietser, OV-gebruiker, deelmobiliteitsgebruikeren automobilist naar de gebiedsinrichting te kijken.

STOMP helpt de kansen en uitdagingen van de gebiedsinrichting bloot te leggen. Door een gebied volgens het STOMP-principe in te richten kan bijvoorbeeld meer ruimte voor verblijven worden gecreëerd, maar kan de toegankelijkheid voor mindervaliden een uitdaging zijn. STOMP helpt het gesprek over de gewenste leefomgeving te starten en de benodigde investeringen te onderbouwen, om vervolgens tot een optimale inrichting voor een prettige, veilige en duurzame leefomgeving te komen.

Verder onderzoek naar de effecten van STOMP

Uit de casussen zijn ook onderwerpen naar voren gekomen waar nog voldoende kennis ontbreekt, en die onderdeel moeten zijn van de kennisontwikkeling. Zoals de behoefte om meer ervaring met STOMP op te doen bij andere gebiedstypen en het in kaart kunnen brengen van de kwantitatieve effecten van STOMP.

Zowel alle geleerde lessen, als onderwerpen waarover nog voldoende kennis ontbreekt, zijn opgenomen in de brochure ‘Toepassen STOMP voor duurzame gebiedsontwikkeling’ door CROW-KpVV.

Komend jaar zetten we het onderzoek voort om nog meer kennis over het toepassen van het STOMP-principe op te doen. Er worden dan twee nieuwe casussen met andere gebiedstypen onder de loep genomen. Meer weten; neem contact op met adviseur Hannah Habekotté.

AUTEUR

Profielfoto van Hannah Habekotté

Hannah Habekotté

Adviseur Duurzame Mobiliteit

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.