You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Energietransitie: Productie van hernieuwbare energie en duurzame opwek

01 okt 2021

Ard Lammertink

Consultant & ontwikkelaar duurzame elektriciteit bij Arcadis | Over Morgen

De transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie was nog nooit zó urgent. Wat betekent de energietransitie voor Arcadis? In deze reeks van blogs nemen we u mee langs de zes thema’s waaraan wij werken in de energietransitie. Vandaag: Productie van hernieuwbare energie.

 

Hernieuwbare energie, ofwel groene energie, is in tegenstelling tot fossiele energiebronnen onuitputtelijk en speelt daarom een cruciale rol binnen de energietransitie. Er zijn verschillende groene energiebronnen die we kunnen gebruiken, waarvan waterkracht wereldwijd de grootste is. In Nederland worden echter voornamelijk biomassa, wind- en zonne-energie gebruikt om groene energie op te wekken. Daarbij is het wat mij betreft een punt van discussie of we het gebruik van geïmporteerde bomen als biomassa-feedstock ‘duurzaam’ kunnen noemen. Gelukkig worden er ook grote stappen gezet in het ontwikkelen van wind- en zonneparken, zowel op land als op het water. Daarnaast kan het efficiënter gebruik van bestaande bronnen van grote meerwaarde zijn.

Wist je bijvoorbeeld dat van alle ingezette fossiele energie meer dan 50% niet wordt gebruikt en verdwijnt als warmte in de lucht of zee?

Deze industriële restwarmte kan veel beter worden ingezet, zoals voor het verwarmen van het lokale zwembad.

Een gebalanceerd energiesysteem

De onderstaande figuur geeft een overzicht van de mogelijkheden van het inpassen van hernieuwbare energiebronnen in het energiesysteem. Dit is een complex systeem dat twee kanten op werkt, van producent naar consument en andersom. Zo moet de transporteur in staat zijn om de piekbelasting in de productie op te vangen, bijvoorbeeld door netverzwaring of het vergroten van de opslagcapaciteit van energie. Waterstof kan hierbij uitstekend als energiedrager fungeren. Bovendien speelt de eindgebruiker een belangrijke rol bij zowel het verbruik als de productie. Een nieuw energiesysteem zal daarom een gebalanceerde mix moeten zijn van verschillende bronnen, transportmethoden en opslagmogelijkheden. Alleen dan kunnen we zo efficiënt mogelijk omgaan met onze duurzame bronnen.

Schema hernieuwbare energiebronnen (Arcadis) 

Wat doet Arcadis op dit gebied?

Arcadis en Arcadis | Over Morgen hebben samen ruime ervaring als het gaat om projecten die draaien om het opwekken van hernieuwbare energie. Als specialist op het gebied van vergunningen, milieurapportages en ecologie zijn we vaak betrokken aan de voorkant van wind- en zonneprojecten. In een enkel geval participeren we ook risicogedragen in ontwikkeltrajecten voor verschillende opdrachtgevers. Bovendien kunnen we onze klanten adviseren op het gebied van haalbaarheidsstudies, business cases, technische ondersteuning, omgevingsmanagement en veiligheid. We hebben dan ook een mooi scala aan projecten. Wil je meer weten? Neem dan contact met me op of bekijk onze projecten.

Arcadis werkt aan de integrale aanpak van de energietransitie, van ambitie tot uitvoering. Ontdek onze creatieve en haalbare energieoplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving.

AUTEUR

Profielfoto van Ard Lammertink

Ard Lammertink

Consultant & ontwikkelaar duurzame elektriciteit bij Arcadis | Over Morgen