You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

14

Geprioriteerde CAV-projecten/-acties

Op dit moment bekeken

De uitdaging

Een instituut begint zijn slimme mobiliteitsreis

Een van de meest veelbelovende elementen voor het verbeteren van de veiligheid is om voertuigen de mogelijkheid te geven om met elkaar en het verkeersnetwerk in het algemeen te 'praten' met behulp van de communicatie van voertuig-naar-voertuig en voertuig-naar-infrastructuur. Het vermogen om bestuurders te waarschuwen voor verkeersrisico's kan de veiligheid op de weg innoveren zoals airbags en veiligheidsgordels dat hebben gedaan.

Toen het Louisiana Department of Transportation and Development (LADOTD) de ontwikkeling van verbonden en autonome voertuigen (CAV) volgde, realiseerden bestuurders zich hun potentieel om de verkeersstroom te stroomlijnen en de verkeersveiligheid te vergroten. Het agentschap had een visie om de architectuur van het intelligente vervoerssysteem (ITS) en CAV-technologie te implementeren om automobilisten – forenzen, vrachtwagenchauffeurs vanuit havens, snelwegverkeer, fietsers, voetgangers en reizigers – veiliger en sneller reizen door de staat te geven.

Voor de implementatie van CAV-technologie en de integratie ervan met de bestaande infrastructuur zou echter een alomvattende CAV-strategie nodig zijn. Het agentschap werkt samen met onze mobiliteitsexperts om zijn visie tot leven te brengen.

De oplossing

Het leiden van een CAV strategisch plan

Onze mobiliteitsexperts hebben LADOTD geholpen bij het identificeren van CAV-technologieën met hoge prioriteit en bij het vroegtijdig opstarten van projecten voor implementatie. Het proces van het prioriteren van CAV-technologieën begon met de herziening van de huidige Louisiana ITS-infrastructuur en -architectuur, federale en internationale CAV-initiatieven, evenals de bredere CAV-industriële ontwikkelingen om relevante informatie te verzamelen en de huidige omstandigheden voor de CAV-implementatie te beoordelen. 

Om de CAV-visie van LADOTD verder te ontwikkelen organiseerde onze specialisten workshops om LADOTD te helpen bij het bepalen van hoogwaardige doelstellingen voor het CAV-programma en de gewenste implementatiestrategieën waarvoor CAV-projecten in de toekomst in overweging moeten worden genomen. De planningsactiviteiten hebben de behoeften van LADOTD afgestemd op opkomende oplossingen om richting te geven aan het strategische implementatieplan van de CAV.

Met het gedetailleerd verzamelen van kritische input van LADOTD en de evaluatie van de toepasbaarheid van CAV voor Louisiana was het Arcadis-team in staat een uitgebreid strategisch CAV-plan te ontwikkelen. Het plan schetst specifieke acties die LADOTD kan volgen om zijn slimme mobiliteitsreis te beginnen en zich op de CAV-toekomst voor te bereiden.

De impact

Het vaststellen van 14 geprioritiseerde CAV-projecten/-acties

De bestuurders van LADOTD hopen dat het strategische CAV-plan het potentieel van CAV zal maximaliseren om de veiligheid en mobiliteit van reizigers in Louisiana te verbeteren. In totaal werden 14 CAV-projecten en -acties gedocumenteerd die binnen 5 jaar door LADOTD moesten worden voltooid. Elk van de CAV-technologieprojecten/-acties omvatte de volgende gedetailleerde informatie:

Titel project/actie Beschrijft de naam, locatie en technologie die nodig zijn voor het project.

  • Project goals: Outlines project goals that are in alignment with the overall strategic plan goals.

  • Project team: Defines members of the lead group, stakeholders and project support team.

  • Key performance indicators: Outlines metrics that should be used to measure project development and success.

  • Focus area: Identifies targeted activities to maximize the benefits of the project.

  • Recommended steps: Provides project timeframe and actionable steps that should be taken within the next 5 years.

These project details were reviewed and carefully deliberated for the purpose of developing consensus among the CAV Strategic Plan team members. With LADOTD taking a proactive approach to smart mobility, Louisiana drivers might be leading the way into the future of transportation.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.