You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

45 ha

herwonnen van de zee

10

miljoen passagiers per jaar

45

minuten in het dok om schepen te laden en lossen

Op dit moment bekijk je

De uitdaging

Met 10 miljoen reizigers en 43 miljoen ton vracht per jaar is de haven van Calais de grootste passagiershaven van continentaal Europa en de op drie na grootste goederenhaven van Frankrijk. De haven wordt steeds populairder en tegen 2030 wordt een groei van 40% verwacht. Om deze steeds toenemende passagiers- en goederenstromen op te vangen, wordt de haven gerenoveerd.

De oplossing

Société des Ports du Détroit gaf Arcadis de opdracht om leiding te geven aan de ontwerp- en engineeringfase en om samen met Arcadis' partners Bouygues Construction, Spie Batignolles en Jan De Nul Group de bouw van de uitbreiding van de haveninfrastructuur te monitoren.

  • MEER INFORMATIE

    Het project verdubbelde de totale oppervlakte van de haven, met de bouw van 65 hectare aan nieuwe platformen, waarvan 45 hectare is herwonnen uit de zee. Bouwen op water is altijd een grote technische uitdaging, omdat er tal van risico's aan verbonden zijn: slecht weer, stormen, hoge golven die bouwfaciliteiten kunnen beschadigen, etc. Er is zes jaar hard gewerkt om deze technische uitdaging aan te gaan en het grootste havenbouwproject van Europa te voltooien.


    Het project omvatte de realisatie van een nieuwe 3,3 km lange zeewering en een havenbassin van 90 hectare, gegraven om grotere schepen onder te brengen. Daarnaast werd een nieuwe terminal van 44 hectare gebouwd, waarbij uitgegraven grond werd hergebruikt. Naast de technische uitdaging was Arcadis ook verantwoordelijk voor het beheer van de milieuaspecten van het project. Zodoende is de infrastructuur ontworpen met de hoogste milieu- en energievereisten en zodanig dat de haven is beschermd tegen de effecten van de klimaatverandering. Bovendien werd alles in het werk gesteld om het milieu en de biodiversiteit te beschermen en de impact van de werkzaamheden op de fauna en flora (lichtvervuiling, wegverkeer, lawaai, enz.) te beperken.

De impact

Na de officiële opening die gepland stond op 4 oktober 2021, is de nieuwe haven van Calais in staat om meer reizigers en schepen onder te brengen, met het hoogste standaarden op het gebied van comfort en veiligheid. De integratie van spoor- en wegeninfrastructuur in de nieuwe terminal zorgt voor een optimalisatie van het passagiers- en goederentransport, waardoor aanmeren en instappen sneller en in maximaal 45 minuten mogelijk wordt. De installatie van kiosken om schepen automatisch te kunnen controleren, helpt ook de wachttijd voor passagiers te verkorten. De haven is zo ontworpen dat er kan worden geanticipeerd op de langetermijneffecten van de klimaatverandering. Zo is de haven ook beschermd tegen een stijgende zeespiegel. De omgeving en biodiversiteit zijn ook beschermd, met name havenplatforms die bij vogels in trek zijn als broedplaats. Naast de aantrekkelijkheid van de gemoderniseerde haven, wordt het hele gebied nog levendiger doordat er meer uitwisselingen met het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden en er nieuwe werkgelegenheid ontstaat.


Gebruikte mogelijkheden

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.