1953

bouwjaar vorig pompstation

4

grote vijzels

8.000 L

water per seconde

Currently Viewing

Uitdaging

De Vlaamse Overheid en Port of Antwerp willen zo veel mogelijk vrachtwagens van de baan halen en de binnenvaart stimuleren. Daarom moet de Royerssluis, de op één na oudste sluis in de Antwerpse haven, uitbreiden. Hiervoor wordt ook de omliggende afwateringsinfrastructuur aangepast door drinkwatermaatschappij Water-link en waterzuiveringsbedrijf Aquafin. Deze moet overstromingen in de omgeving voorkomen.

Oplossing

Arcadis ontwierp een nieuw vijzelgemaal dat het oude pompstation uit 1953 vervangt. Bij hoogtij zal deze het regenwater naar de Schelde opvijzelen en overstromingen vermijden zoals voorzien in het Sigmaplan. Om te voorkomen dat afvalwater mee in de Schelde verdwijnt, bouwen we ook een nieuw ondergronds afvalwaterpompstation. Deze zal het stedelijke afvalwater naar de zuiveringsinstallaties van Aquafin op Antwerpen-Zuid verpompen. De persleiding werd aangelegd door een gestuurde boring onder het Kattendijkdok.

  • LEES MEER

    Een vijzelgemaal (met Archimedesschroef) is een energiezuinig alternatief voor een pomp om water naar een hoger gelegen punt te transporteren. Daarbovenop voorziet het ontwerp een bypass die het regenwater bij laagtij gravitair laat afwateren zodat het niet eens opgevijzeld moet worden. Dit bespaart heel wat energie. Er werd ook extra aandacht besteed aan een speciale constructie met terugslagkleppen die de stad bij stormtij beschermt tegen overstromingen vanuit de Schelde via het rioleringsstelsel.

     

    De locatie van de nieuwe infrastructuur werd strategisch gekozen op basis van een scenario-studie van Arcadis in samenwerking met de Stad Antwerpen, het Havenbedrijf en de lokale politie. De omgeving telt namelijk enkele drukke verkeersaders en andere ontwikkelingsprojecten, waaronder de bouw van de nieuwe Royerssluis zelf.

Impact

Het nieuwe vijzelgemaal Royerssluis zal bestaan uit 4 grote vijzels die in totaal een maximaal debiet van maar liefst 8.000 liter water per seconde kunnen verwerken. De constructie bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. Door de glazen afsluiting en verlichting kunnen voorbijgangers het vijzelgemaal in actie zien. De volledige renovatie van de Royerssluis zorgt ervoor dat de capaciteit van de binnenvaart en duurzaam transport over water kan toenemen en de economie kan groeien.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.