10.000 ton

droge stof per jaar

Currently Viewing

Uitdaging

Op de waterzuiveringsinstallatie van Deurne-Schijnpoort exploiteert Aquafin een omvangrijke slibverwerkingslijn (het restproduct van het waterzuiveringsproces). Deze verwerkt zowel het slib van de lokale als externe zuiveringsinstallaties en heeft een verwerkingscapaciteit van 10.000 ton droge stof per jaar. De huidige installatie is verouderd en vraagt veel energie. Door de slibverwerking volledig te vernieuwen en grondstoffen en energie te hergebruiken, wil het Vlaamse waterzuiveringsbedrijf verder inzetten op duurzaamheid en een circulaire economie.

Oplossing

Concreet betekent dit de vervanging van een aantal onderdelen, zoals de huidige slibdroger voor een nieuwe, zuinigere en compactere installatie. Daarnaast zal door een verregaande na-ontwatering veel minder water verdampt moeten worden in de al energiezuinigere banddroger en wordt de hoeveelheid extern verwerkt slib gereduceerd. Er wordt ook een thermische drukhydrolysestap toegevoegd zodat meer slib afgebroken kan worden in de gistingsinstallatie, wat resulteert in een aanzienlijk hogere biogasproductie. Voor de technische engineering en de volledige coördinatie van het project vertrouwt Aquafin op Arcadis.

  • LEES MEER

    Tegen het huidige slibgebouw komt nieuwbouw van ca 20 op 30 meter waar de nieuwe installaties zullen komen. De slibbehandelingsinstallatie blijft tijdens het bouwproces op volle toeren draaien terwijl meerdere aannemers parallel aan het gebouw en de technische installaties werken, een complexe uitdaging die we met BIM (Building Information Modelling) zullen aanpakken.

Impact

Met deze volcontinue installatie kan Aquafin uitgegist slib valoriseren tot een brandstof die inzetbaar is in de cementindustrie. Midden 2021 wil het waterzuiveringsbedrijf volledig operationeel zijn met dit nieuwe slibbehandelingsproces.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.