You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

Het kanaal Bocholt-Herentals maakt deel uit van een belangrijke vaarroute voor grote schepen in Vlaanderen. Bij het sluizencomplex ‘De Blauwe Kei’, dat bestaat uit drie 600 ton-sluizen, kunnen klasse IV-schepen echter niet passeren. Een mogelijke oplossing moet rekening houden met de omringende natuurgebieden, erfgoedelementen en beschermde dorpszichten. Comfort voor de gebruiker, duurzaamheid, ruimtelijke inpassing, energiebenutting, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid moeten centraal staan.

Oplossing

De Vlaamse Waterweg stelde Arcadis aan, in consortium met SBE, voor deze studieopdracht om finaal de beste voorkeursoplossing te filteren uit een brede waaier van mogelijkheden. Een oplossing die bovendien gedragen wordt door alle stakeholders en partijen. Dialoog, correctheid en transparantie zijn hier van primair belang.

We stellen hiervoor een multidisciplinair ontwerpteam samen dat beschikt over alle noodzakelijke expertise. Regelmatig en grondig overleg, out-of-the-box denken en een open vizier houden, zijn belangrijke waarden van dit team.

We schatten dat de verkenningsfase en onderzoeksbepaling 3 tot 4 jaar in beslag zal nemen. Dit doen we om de vraagstelling zo scherp mogelijk te krijgen. Daarna voert Arcadis de nodige onderzoeken uit en wegen we de verschillende ontwerpvoorstellen af in samenwerking met De Vlaamse Waterweg.

Tijdens de uitvoeringsfase van het finaal gekozen ontwerp, staan we onze klant bij met de werfopvolging.

Impact

Dankzij een nieuw, duurzaam sluizencomplex wordt het kanaal Bocholt-Herentals opgewaardeerd tot volwaardige vaarroute in harmonie met natuur en omgeving.

De bereikbaarheid van Noord-Limburg verbetert voor de binnenvaart en voor de aanwezige bedrijven. Bovendien is dit een bijkomende troef voor verdere industriële ontwikkeling van de streek.


Toegepaste Diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.