You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

3 km

nieuw fietspad

18 ha

groene parkomgeving

Currently Viewing

Uitdaging

Sinds de jaren 1970 zijn er rond waterwegen, weginfrastructuur en sporen in Vlaanderen zogenaamde ‘reservatiestroken’ ingetekend op de gewestplannen om de infrastructuur aan te passen of uit te breiden. Zo liggen er ook in het noorden van Kortrijk twee oude reservatiestroken, oorspronkelijk voorzien voor de aanleg van twee nieuwe invalswegen.

Maar in plaats van de zoveelste autoweg aan te leggen, koos de stad Kortrijk er bewust voor om deze zone in te vullen met kwalitatieve fietspaden en parken.

Er werden al verschillende, losstaande plannen gemaakt. De uitdaging ligt erin om ze op elkaar te laten aansluiten zodat er één groene verbinding komt van Kortrijk tot Bissegem.

Oplossing

De stad Kortrijk gaat met Arcadis in zee om een globale visie uit te werken voor het volledige traject, dit verfijnen we in verschillende fases die we van ontwerp tot uitvoering begeleiden.

De eerste fase start in het voorjaar van 2023. De stratengroep Molenstraat, Weverstraat & Koninginnelaan wordt dan aangepakt. Dit zijn bredere straten waar meer vaste planten en bomen zullen aangeplant worden, kortom een eerste stap naar de groene verbinding. Hier wordt ook een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad en wandelpad aangelegd.

In een volgende fase wordt Buurtpark Disgracht onder handen genomen, waarvoor de aanbesteding voorzien is in het najaar van 2023. Hier kiezen we opnieuw resoluut voor ontharding, nieuw groen en meer ruimte om de leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving te vergroten.

De stad Kortrijk bekijkt in functie van budget en grondeigenaarschap welke fases hierop zullen volgen.

Impact

Dit project ‘de groene verbinding’ heeft een positieve impact op drie verschillende vlakken:

Ten eerste: de mobiliteit. De fietser en de fietsveiligheid worden op een prominente plaats gezet. De stad kiest er bewust voor om niet opnieuw de kaart van het autoverkeer te trekken en kiest resoluut voor het STOP-principe. Dit staat voor de rangorde van vervoermiddelen, met op de eerste plaats de Stappers (voetgangers), dan de Trappers (fietsers) en Openbaar vervoer en als laatste Privé gemotoriseerd vervoer. 

Ten tweede: het is een antwoord op de problematiek rond het klimaat in een stedelijke omgeving. Kiezen voor vergroening in plaats van verharding heeft een onmiddellijk effect op de stedelijke ecologie, de biodiversiteit en de opwarming en verdroging van de stad.

Ten derde: met deze fiets- en groenstructuur kiest men niet enkel voor – zoals de naam het stelt – ‘fiets’ en ‘groen’ maar ook voor alles daarrond. Met de aanleg van een parksysteem wordt ruimte gecreëerd voor ontmoeting, voor beleving. Het sociale weefsel van de stad wordt versterkt door de creatie van rustplekken, wandelpaden, ruimte voor picknicks, enzovoort.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.