You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De verkeersknoop, soms een letterlijke knoop, rond Mechelen-Noord moet heringericht worden.

De capaciteit van het knooppunt Mechelen-Noord is niet hoog genoeg om files en onveilige situaties op de E19 met haar op- en afritten, de N16, de R6 en het bedrijventerrein Mechelen-Noord te voorkomen.

Tussen de knopen Mechelen-Noord en Mechelen–Zuid zijn de westelijke Vesten overbelast, met opnieuw verkeersproblemen als gevolg.

Ook de aansluitingen en de multimodale ontsluiting voor fiets en openbaar vervoer van het gebied kunnen een verbetering gebruiken.

Oplossing

Alles start bij een capabel, flexibel team. Voor dit project werkt Arcadis samen met Tractebel en SBE in een tijdelijke maatschap (TM).

Arcadis begeleidt de opdrachtgever met de optimalisatie van de verkeersknoop Mechelen-Noord.

De multimodale ontsluiting met fiets en openbaar verkeer wordt aangepakt en verbeterd.

De procesplanning die we voorstellen bevat de nodige mijlpalen die continu als monitoring dienen, en ook SCRUM-sprints waarbinnen we op korte termijn met een zeer wendbaar team aan subdoelen werken.

Impact

Door een betere ontsluiting van Mechelen verbeteren we de veiligheid, mobiliteit en de doorstroming op onze Vlaamse wegen, vandaag én in de toekomst.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.