5 ha

groene open ruimte

Currently Viewing

Uitdaging

De zone rond de Van Praetbrug is één van de toegangspoorten tot Brussel waar het auto- en vrachtverkeer dagelijks staat aan te schuiven. Deze metropolitane knoop die tussen het Koninklijk Park van Laken, woonwijk Neder-Over-Heembeek en het kanaal ligt, vraagt om stedelijke vernieuwing met aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Oplossing

De ambities voor deze site van bijna 27 ha zijn groot. De stad Brussel wil de infrastructurele knoop van de Van Praetlaan met de Vuurkruisenlaan inrichten als boulevard en minimum 5 ha groene open ruimte creëren en een bijkomend woningaanbod met verschillende faciliteiten zoals een secundaire school en een crèche voorzien.

  • LEES MEER

    Arcadis en Plus Office Architects werken een masterplan en milieu-effectenrapport (MER) uit die alle uitdagingen en troeven van deze strategische plek blootleggen, zoals het verbinden van de omliggende woonwijken, het beheersen van watervraagstukken, luchtkwaliteit en het hitte-eilandeffect. De volgende stap is deze optimaliseren en vertalen naar verschillende scenario’s. De belangen en ruimteclaims in deze site zijn groot, stakeholdermanagement maakt daarom ook een fundamenteel deel uit van dit project net als mobiliteit, biodiversiteit, waterbeheer.

     

    Deze plek is echter geen ‘blanco opgave’. Talloze projecten en studies duiden het belang én het potentieel aan van deze knoop zoals het Beeldkwaliteitsplan, de nieuwe tramverbinding Neder-over-Heembeek, de mobiliteitsstudie “Kanaal Noord-A12” en de studie voor de herinrichting van de Brussels Royal Yacht Club (BRYC).

Impact

Met dit masterplan wil Brussel samen met Arcadis en Plus Office werken aan een stad van morgen die verschillende weefsels zoals park, wijk en kanaal succesvol met elkaar verbindt en een einde maken aan de huidige verkeersproblematiek.


Toegepaste diensten

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy