You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De Brusselse regering schreef in 2017 een wedstrijd uit voor de heraanleg van de buurt Sainctelette-Yser, een zone die de Leopold II-laan verbindt met de Antwerpselaan en de Boudewijnlaan over het kanaal. Het gaat over een complex gebied, op het kruispunt van de Leopold II-tunnel en de binnenring, waar verschillende wegen en weggebruikers elkaar op een chaotische manier kruisen. Sainctelette is bovendien aangeduid als één van de gevaarlijke kruispunten in de stad door Brussel Mobiliteit. Het nieuwe ontwerp moet de buurt transformeren naar een leefbare en veilige omgeving voor fietsers en voetgangers.

Oplossing

De wedstrijd werd gewonnen door AgenceTer-Karbon die samen met Arcadis zijn aangesteld voor de uitwerking van dit project. De rode draad in dit project is ruimte maken voor leven én ontmoeten. Zo zal de brede en ongebruikte groene middenberm ter hoogte van de nieuwe cultuurtempel Kanal sterk worden teruggebracht om plaats te maken voor een groot plein voor het museum en het Kaaitheater. De dubbele brug over het kanaal die Brussel-Stad en Molenbeek met elkaar verbindt, wordt aan beide kanten verbreed voor een voetgangersesplanade en tweerichtingsfietspaden aan beide kanten. De aanplant van bomen zorgt voor een aangenaam klimaat. Tenslotte zal het uitzicht op het kanaal verbeteren en worden de historische elementen van de Basiliek van Koekelberg in de verf gezet.

Het project maakt deel uit van een reeks projecten voor de transformatie van het district. Zo krijgen de fietsers die het kanaalfietspad volgen ook een eigen doorsteek onder de brug en moeten ze niet meer over de binnenring, ook het Maximiliaanpark krijgt een herinrichting en de omgeving van het kanaal wordt omgevormd tot park.

Impact

We maken van Brussel een stad waar het aangenaam wandelen en fietsen is met verkeersinfrastructuur die beantwoordt aan de noden van morgen. Het nieuwe ontwerp geeft Sainctelette-Yser de transformatie die het nodig heeft en draagt bij aan duurzame mobiliteit.

De stedenbouwkundige vergunning werd in april 2023 ingediend, de werkzaamheden startten in mei 2024.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.