You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

Door de klimaatverandering worden we steeds vaker geconfronteerd met extreme weersomstandigheden zoals uitzonderlijke temperaturen en plotse, grote hoeveelheden regen. Stedelijke omgevingen zijn hier niet op voorzien. Vele oppervlakken zijn gemaakt van niet-doorlaatbare materialen waardoor het regenwater niet kan infiltreren in de bodem en bijgevolg zijn weg zoekt naar het riool. Doordat ook het riool de extreem hoge debieten niet kan verwerken, doen er zich overstromingen voor.

Hydria, de Brusselse maatschappij voor waterbeheer, wil deze overstromingsgevoelige situatie aanpakken voor de gemeenten die in het stroomgebied van de Molenbeek liggen.

15 jaar geleden werd als oplossing de bouw van een stormbekken van 50.000 m³ voorgesteld. Maar ondertussen is er geen consensus meer over deze verouderde benadering om dit probleem op te lossen. De uitdaging is dus om dit probleem met nieuwe, moderne, duurzame ogen te bekijken, om zo tot een geïntegreerde oplossing te komen die door alle stakeholders gedragen wordt.

Oplossing

We beginnen aan deze opdracht met een studie waarin we de huidige situatie in kaart brengen. Op basis van data die we ontvangen van Hydria, Vivaqua, Farys, de VMM en de betrokken gemeenten maken we een hydraulische en hydrologische modellering van het riolerings netwerk in het stroomgebied van de Molenbeek.

Vervolgens integreren we in dit model de projecten die de komende vijf jaar gepland zijn. Op dit model laten we verschillende regenvalscenario’s los. Zo onderwerpen we de virtuele, huidige situatie aan verschillende situaties van stress om te kijken hoe het rioolnetwerk daarop zou reageren en identificeren we de locatie en omvang van de problemen.

Gebaseerd op dit onderzoek, definiëren we in een volgende fase vijf mogelijke oplossingen. Hierin zullen de gekende watervolumes gekwantificeerd worden op alternatieve waterbeheersmaatregelen, bijvoorbeeld door meer in te spelen op de infiltratie van regenwater in de bodem.

We stellen ze voor aan alle stakeholders, samen met de bijhorende criteria om ze te evalueren.

Omdat het belangrijk is om een oplossing te bereiken die iedereen goedkeurt, en omdat er zo veel verschillende betrokken partijen zijn, hebben we frequent contact met die stakeholders. Zowel de publieke administratie als veel belangenorganisaties maken hier deel van uit. We voeren dus niet enkel een technische studie uit, maar ook een evenwichtsoefening in communicatie en het promoten van onze studie naar de stakeholders toe. Hiervoor werken we samen met CityTools, expert in stedenbouw en participatie.

Wanneer alle betrokken partijen een akkoord bereiken om uit de vijf voorgestelde oplossingen één voorkeurs-oplossing te kiezen, zullen we deze verder uitwerken. Arcadis volgt het project verder op tot en met de opvolging van de werken.

Ons einddoel is om alternatieve oplossingen maximaal te ontwikkelen om de omvang van het voorgestelde stormbekken zo veel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd mogen we de veiligheid van de bewoners bij grote regenval niet uit het oog verliezen.

Impact

Na voltooiing van dit geïntegreerde programma van duurzame waterbeheersmaatregelen zal er bij regenval meer water kunnen infiltreren in de bodem, zal het rioleringsnetwerk minder snel overlopen en zullen er dus minder overstromingen plaatsvinden.

Dit is vooral voor de veiligheid van de inwoners van de betrokken gemeentes van groot belang. En natuurlijk profiteert ook de natuur en de vegetatie in de stad van meer regenwater in de bodem.

We maken het stroomgebied van de Molenbeek hiermee futureproof. Door de klimaatverandering en de bijhorende extreme weersverschijnselen, zal dit naar de toekomst toe heel belangrijk zijn.  


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.