You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Currently Viewing

Uitdaging

De Prinshoeveweg in Antwerpen was een straat met enigszins vreemde invulling. De weghelften werden er gescheiden door een middenberm en lagen ook nog eens op verschillende hoogte. Daarnaast werd de waterloop van de Donkse Beek er in het verleden ondergronds gebracht om plaats te maken voor verharding.

Oplossing

Het project startte initieel als een klassiek wegen- en rioleringswerk waarbij de riolering gescheiden werd door rioolbeheerder Aquafin, in combinatie met de heraanleg van de bovenbouw door de gemeente Ekeren. De provincie Antwerpen stelde hierbij de vraag om ook de Donkse Beek maximaal te herstellen in zijn natuurlijk staat. Arcadis tekende samen met de opdrachtgevers een klimaatadaptief ontwerp uit om de voordelen van groen en water maximaal te benutten.

Het resultaat is een ware metamorfose. De middenberm is verdwenen en de nieuwe rijweg neemt aanzienlijk minder plaats in en is overzichtelijker. De waterloop kreeg een prominente plaats in het straatbeeld en draagt bij aan een landelijk gevoel. Er is gekozen voor één natuurlijk talud ter ondersteuning van fauna en flora en één verticale wand om voldoende ruimte over te houden voor andere functies.

  • LEES MEER

    Langs de meergezinswoningen is een brandweg in grasbetontegels voorzien wat meteen ook een extra groenbuffer oplevert. Bruggen in plaats van inbuizingen maximaliseren de ecologische waarde van de waterloop. Het geheel is aangevuld met bomen, voorzien van ondergrondse groeiplaatsverbetering, en nieuwe openbare verlichting.

     

    De Donkse Beek heeft een belangrijke rol in het Masterplan publiek domein Rozemaai en het Masterplan Lage Landen. Ook in het zuiden van Ekeren wordt de waterstructuur hersteld. In het Rozemaaipark is de Donkse Beek als waterloop terug hersteld en in een volgende fase wordt de verbinding met de Donkse Beek gerealiseerd. 

Impact

De Prinshoeveweg transformeerde van grijs lappendeken naar groene woonstraat in een zone 30 waar een bus door rijdt. De open waterloop, geflankeerd door brede groenzones en bomen, verkoelen de wijk en laat de straat letterlijk herademen.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.