Currently Viewing

Uitdaging

Noorderlijn (ook gekend onder de technische naam Brabo 2) is onderdeel van het Vlaamse Masterplan 2020 en creëert een vlotte tramverbinding tussen het centrum van Antwerpen, het Eilandje en het noorden van de stad. Het project omvat ook de heraanleg van de Noorderleien en de Noorderlaan, het Operaplein (met de uitbouw van het premetrostation Opera), de Teniersplaats (met een autotunnel en -parking), een nieuwe Londenbrug en een Park & Ride ter hoogte van het knooppunt van de Noorderlaan met de A12.

Oplossing

Noorderlijn is een project van Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn, de stad Antwerpen en het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. In 2006 namen ze Arcadis mee aan boord voor de voorstudies en de realisatie van dit project. We stonden mee aan de wieg van het ontwerp, de vergunnings- en aanbestedingsdossiers en we begeleiden het project tijdens de uitvoering.

 • LEES MEER

  De belangrijkste uitkomst van dit project is betere én veiligere mobiliteit in Antwerpen. Hiervoor deden we verschillende verkeerstudies. We voerden ook de bouwkundige en technische voorontwerpstudies uit van het premetrostation Opera en de ondergrondse parking onder het Teniersplein.

   

  Daarnaast stonden we ook in voor:

  • Topografische opmetingen

  • Opmaken van start- en projectnota

  • Projectmanagement, incl. vergunningenmanagement

  • Landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing infrastructuur (incl. integratie archeologie)

  • Milieueffectrapportage

  • Studie van onteigeningen/nutsleidingen 

  • Technische voorontwerp- en ontwerpstudies van de volledige herinrichting openbaar domein (bovengrondse-en ondergrondse weg en traminfrastructuur, afwateringstudie,...)

  • Voorontwerpstudies elektromechanische uitrusting (tractie, ventilatie, voeding, wisselsturing,...)

  • Opmaak DBFM-bestek (referentieontwerp, technische outputspecificaties, eisenprogramma, ontwerphandboeken, referentiefasering,...)

  • Begeleiding van de aanbestedingsprocedure

  • Opmaak dossier stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

  • Milieuhygiënisch en grondmechanisch onderzoek

  • Tunnel- en brandveiligheid

Impact

Noorderlijn zet maximaal in op ruimtelijke kwaliteit en veilige mobiliteit in Antwerpen met multimodale vervoersmogelijkheden. Zo zullen we binnenkort vanuit het centrum de tram kunnen nemen naar het Red Star Line Museum of het MAS op het Eilandje. Met de auto naar Antwerpen? Die ruil je in voor het openbaar vervoer aan de nieuwe Park & Ride langs de A12.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.