2e tunnel

onder het Kanaaldok

820 meter

lang

Currently Viewing

Uitdaging

De Tijsmanstunnel op de R2, de noordelijke helft van de Antwerpse Ring, botst op zijn limieten en vormt een bottleneck voor het huidige lokale en internationale verkeer. De realisatie van een tweede verbinding onder het Kanaaldok staat daarom hoog op de prioriteitenlijst. Deze maakt de renovatie van de huidige tunnel mogelijk én is een noordelijk alternatief rond de stad die bovenlokaal- en havenverkeer zoveel mogelijk weghoudt van de R1, één van de pijlers van het Toekomstverbond dat mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio met elkaar verzoent.

Oplossing

De bestaande Tijsmanstunnel dateert van 1967 en verbindt de oevers van het Kanaaldok in de haven van Antwerpen. Als onderdeel van de R2 zorgt hij primair voor een belangrijke verbinding op bovenlokaal en internationaal niveau en secundair voor de ontsluiting van de lokale bedrijventerreinen en nabijgelegen woongebieden. Om deze dubbele functie behoorlijk te vervullen is de huidige capaciteit van 2x2 rijstroken onvoldoende. De vele weefbewegingen en de verschillen in snelheid creëren bovendien onveilige situaties. Om opnieuw te voldoen aan de voorschriften van de tunnelveiligheid, dringt een grondige renovatie zich op. Maar voor deze tunnel gerenoveerd kan worden moet eerst een tweede tunnel gebouwd worden die de verbinding tussen beide oevers van het Kanaaldok kan garanderen

 • LEES MEER

  Ten tweede wil het Toekomstverbond (de naam van het akkoord dat de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en de burgerbewegingen sloten over de mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio) een noordelijk alternatief dat bovenlokaal- en havenverkeer zoveel mogelijk rond de stad leidt en weghoudt van de R1. De huidige Tijsmanstunnel met zijn beperkte capaciteit kan deze rol onmogelijk vervullen. 

   

  Arcadis en Tractebel bundelen hun krachten voor dit moeilijke mobiliteitsvraagstuk. In opdracht van Lantis nemen ze de studies, het ontwerp, de begeleiding en het projectmanagement voor de realisatie van een tweede Tijsmanstunnel voor hun rekening. Arcadis en Tractebel werken samen als Tijdelijke Vereniging (TV) onder de naam ElisAnt.

Impact

Een tweede Tijsmanstunnel ontlast niet alleen de eerste tunnel maar zorgt ook voor minder zwaar verkeer op de Ring. Zo werken we ook aan betere verkeersveiligheid in de tunnels en betere mobiliteit in de hele regio.

 • LEES MEER

  ElisAnt ging onmiddellijk van start met de studies ondanks de COVID-19 maatregelen die van kracht waren op het moment van deze gunning. De samenwerking Lantis-ElisAnt is digitaal georganiseerd en het team beschikt over de nodige data, tools en expertise om vanop afstand te werken.

   

  Volgens de huidige timing zouden de werken voor een tweede Tijsmanstunnel rond 2023/2024 van start kunnen gaan. Of deze werken ook onder beheer van Lantis zullen uitgevoerd worden, is nog niet bekend.


Toegepaste diensten

Meer lezen?
Ook dit kan interessant zijn voor u

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office