88 hectare

industrieterrein

100+

nieuwe jobs

Currently Viewing

Uitdaging

De voormalige Opelsite, ook gekend als de Churchill Industriële Zone, is een terrein van circa 88 hectare groot (110 voetbalvelden) en is één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven van Antwerpen. De zone is multimodaal ontsloten en bevindt zich vlakbij de grootste geïntegreerde petrochemische cluster van Europa. Hierdoor is een wisselwerking mogelijk met bestaande bedrijven en leveranciers. Port of Antwerp wil deze strategische zone inzetten in de transitie naar duurzame circulaire economie en wil daarbij kansen geven aan kleinere innovatieve startups.

Oplossing

Port of Antwerp hecht veel belang aan innovatie, energietransitie en tewerkstelling en zoekt specifiek naar bedrijven die deze visie delen en clusterversterkend zijn. Om hiervoor de juiste partijen aan te trekken, onderzocht Arcadis aan welke vestigingsvoorwaarden bedrijven moeten voldoen en op welke wijze ze maximaal kunnen samenwerken. We bekeken ook welke nutsvoorzieningen er nodig zijn en hoe we deze optimaal in het herinrichtingsplan kunnen integreren.

  • LEES MEER

    Proeftuin

    Een proeftuin die deel uitmaakt van de herinrichtingsplannen, geeft bedrijven de ruimte om hun innovatieve concepten op vlak van duurzame chemie met de nodige faciliteiten volledig te ontwikkelen en in de praktijk te testen.

Impact

Arcadis ziet havens als knooppunten voor circulaire economie. Reststoffen van bedrijf A kunnen grondstoffen zijn voor bedrijf B. Dit lukt het beste wanneer zij via een havengemeenschap al samenwerken en als het bedrijventerrein groot en gevarieerd is. Innovatie door industriële wisselwerking is daarbij niet beperkt tot het uitwisselen van afvalstoffen of materialen. Ook andere utiliteiten komen in aanmerking zoals het uitwisselen van stoom, energie, warmte en grijs water.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.