You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

300 km

straten en gewestwegen

Gemeente Meise zet als eerste artificiële intelligentie in voor betere wegen

Uitdaging

Gemeente Meise wil zorgzaam omgaan met haar budget voor wegenwerken en wil daarover ook duidelijk en transparant communiceren met haar burgers. Meise liet daarom met de nieuwste technologie alle straten inventariseren en een prioriteitenlijst opmaken voor een wegenbeheerplan.

Oplossing

Steden en gemeenten hebben meer en meer nood aan objectieve data. Artificiële intelligentie (AI) is daarvoor een krachtige tool die in combinatie met menselijke inzichten heel wat mogelijkheden schept. Arcadis combineerde beide om Meise te ondersteunen bij het beheer van haar patrimonium. De aanpak was eenvoudig en efficiënt.

 • LEES MEER

  Een camerawagen van CycloMedia, partner van Arcadis, fotografeerde 300 km straten en gewestwegen en maakte tegelijkertijd een 3D-scan van de hele gemeente met behulp van LiDAR (Laser Imaging Detection and Ranging). Deze technologie bootst het jachtprincipe van vleermuizen na door laserpulsen uit te sturen die de afstand tot een object of oppervlak meten. Radar doet hetzelfde maar via radiogolven, laserlicht kan veel kleinere objecten detecteren.

   

  Vervolgens analyseerden we de beelden met AI-algoritmes die defecten – zoals dwarsscheuren, dieptescheuren en putten – aan wegen en voetpaden herkennen, vaststellen en verwerken tot een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP).

   

  In een tweede fase analyseerden we deze data in de diepte om het automatisch gegenereerde MJOP verder te verfijnen. 

   

  De laatste fase was het samenbrengen van het geoptimaliseerde MJOP met de kennis van de technische dienst van de Gemeente Meise om het MJOP om te zetten in een beleidsplan dat gebaseerd is op objectieve criteria en bestuursprioriteiten.

Impact

Meise zet hiermee een belangrijke stap voorwaarts in de professionalisering van haar patrimoniumbeheer alsook in de transparantie van haar bestuur naar de burger toe.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.