You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

17

tunnels

Currently Viewing

Uitdaging

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het beheer van alle belangrijke verkeerstunnels in Vlaanderen, waarvan er 6 deel uitmaken van het trans-Europese wegennetwerk (TERN). Om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor tunnelveiligheid wil het agentschap deze tunnels renoveren en daarnaast de 11 andere wegtunnels opwaarderen naar een vergelijkbaar veiligheidsniveau. Bovendien wil het agentschap haar tunnelpatrimonium slimmer kunnen beheren met behulp van de nieuwste digitale tools.

Oplossing

Arcadis helpt AWV met deze grote renovatiemissie. We leverden diverse tunnelveiligheidsdossiers, renovatiedossiers en alle dynamische 3D BIM-modellen voor de wegtunnels binnen en buiten het TERN. Deze combineerden we vervolgens met de eisen uit de VTSa en de renovatie-ontwerpen in Digital Twins. Met deze virtuele weergaven van de tunnels kunnen we in de toekomst de renovaties tot in de kleinste details voorbereiden en de tunnels slimmer onderhouden volgens de meest recente standaarden van assetmanagement.

Voorbereidende werkzaamheden

De renovatiebehoefte van de verschillende tunnels is anders. Voor een aantal volstaan enkelvoudige renovatietaken, maar bij de Vierarmentunnel en de Beverentunnel gaat het om omvangrijke integrale totaalrenovaties. Arcadis verzorgde hiervoor alle onderzoeken, VO en DO in het kader van de voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast stellen we de besteks- en contractdocumenten op en begeleiden we de aanbesteding.

Aanvullend onderzoek

Een complicerende factor bij dit project was het ontbreken van een strategie om veilige en betrouwbare tunnels te realiseren met een gestandaardiseerde manier van assetmanagement. Om dit te ondervangen, stelden we de Vlaamse Tunnelstandaard (VTSa) op in Relatics. Samen met de BIM-modellen vormt dit de basis voor de renovatiewerkzaamheden. Verder actualiseerden we de wettelijk verplichte tunnelveiligheidsdossiers en doen we aanvullend onderzoek en follow-ups om de veiligheids- en renovatiegegevens bij te werken.

Impact

De tunnels in Vlaanderen vormen een belangrijk onderdeel van het Europese wegennetwerk. Het belang van een goede, veilige en soepele doorstroming van het verkeer is dus niet alleen voor Vlamingen van groot belang. Degelijke en betrouwbare tunnels zijn hiervoor een belangrijke voorwaarde en ze moeten dan ook voldoen aan strenge Europese richtlijnen. Met de grootschalige renovatie van bijna 20 tunnels voldoet het agentschap Wegen en Verkeer aan deze voorschriften en behoeften.


Toegepaste diensten

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.