You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Elke organisatie heeft minstens één gebouw in gebruik. Het is een essentiële asset die de noden en doelstellingen van een bedrijf bij elkaar brengt en moet ondersteunen. Maar slecht onderhoud en verkeerde beheerbeslissingen kunnen zware financiële, commerciële én operationele gevolgen hebben. Ergo het belang van degelijk assetmanagement.

 

Gebouwenbeheer is méér dan ‘Operate & Maintain’. Assetmanagement is het optimaal en strategisch beheren en onderhouden van gebouwen om zo de levenscyclus ervan te verlengen en financiële verrassingen te vermijden. Wil een bedrijf groeien of verduurzamen? Dan vormen ook deze doelstellingen het kader voor verdere beheerbeslissingen.


“We begeleiden de klant met de opmaak van een onderhouds- en investeringsplan voor de korte en lange termijn. Hierbij streven we naar de juiste balans tussen kosten, efficiëntie en risico’s.”, zegt Dirk Vanderlinden, strategic lead bij Arcadis. “Door betere inzichten in de kosten en de noden die een gebouw heeft, kunnen klanten slimmere keuzes maken voor hun algemene bedrijfsvoering in combinatie met hun duurzaamheidsstrategie en energiebeleid.”

Gebouwen als visitekaartje van uw bedrijf

Gebouwen zijn valabele activa die moeten bijdragen tot de waardecreatie van een onderneming. “Als je pand bijvoorbeeld niet conform de wet- of regelgeving is, dan kan je er niets mee aanvangen voor je bedrijfsvoering en heeft het gebouw dus geen waarde”, illustreert Dirk Vanderlinden. “Stel dat je kantoor- of winkelruimte in verval is, dan trekt die geen werknemers of klanten aan. Ook dan heeft deze asset geen waarde voor je organisatie.”

Assetmanagement is dus cruciaal voor elke onderneming. “In de praktijk zijn er binnen eenzelfde bedrijf echter vaak verschillende belangen van de diverse stakeholders”, stelt Vanderlinden. “Bovendien is de beschikbare gebouwinformatie vaak versnipperd. Verschillende afdelingen of stakeholders beschikken over verschillende tools en kennis over bijvoorbeeld energieverbruik, wetgeving, technische en bouwkundige gegevens. Vaak is ook de historiek van bepaalde taken of processen niet meer traceerbaar. Dit alles maakt het moeilijk om het strategische beheer van de assetportefeuille af te stemmen op de vooropgestelde bedrijfsdoelstellingen.”

 

Op zoek naar het evenwicht

Arcadis kan dan helpen om de inzichten en objectieven van de verschillende betrokkenen te aligneren en een investeringsplan op te stellen. Dat gebeurt aan de hand van vijf concrete stappen, waaronder de opmaak van een assetmanagementplan. Zo’n plan helpt om het evenwicht tussen de belangen van de verschillende stakeholders te zoeken en te bewaren. Continue bijsturing is evenwel cruciaal, want de situatie wijzigt voortdurend. Assetmanagement is dan ook een structureel proces.

Met BRAIN maakt Arcadis assetmanagement inzichtelijk. We zetten data om naar een realistische en werkbare roadmap met duidelijke en haalbare doelstellingen. De klant kan scenario’s afwegen en strategische, slimme keuzes maken.

“We begeleiden organisaties in zowat alle sectoren bij het strategische beheer van hun activa”, zegt Dirk Vanderlinden. “Specifiek voor gebouwen geldt doorgaans de 80/20-regel: twintig procent van de assets genereert tachtig procent van de kosten en vaak vergt deze twintig procent vergt een specifieke aanpak met aangepaste technieken. Een luchtbehandelingsinstallatie in een hospitaal heeft nu eenmaal andere vereisten dan die in een magazijn. De knowhow en expertise van Arcadis kunnen hier het verschil maken.”

 

Assetmanagement in de praktijk

 

Het Life Cycle Think Model

 

De customer ambition is voorgesteld als een kluwen. Dit is geen negatief beeld van de klant, maar wel een visualisering dat asset management bij de klanten een complex proces is met veel stakeholders (veel verschillende belangen) en dus vaak een lang traject is dat niet rechtlijnig verloopt.

 

Van strategie tot uitvoering

 
Dirk Vanderlinden

Neem contact op met Dirk Vanderlinden voor meer informatie en vragen.

Dirk Vanderlinden, Senior Consultant Asset Management

Contact Dirk

Wij horen graag van u, want alleen samen kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.