You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

6

verschillende sites

24

gebouwen

28

afzonderlijke huizen

Currently Viewing

Uitdaging

Multiversum organiseert gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio, verspreid over zes sites. Die tellen samen 24 gebouwen en 28 afzonderlijke huizen.

De technische installaties van de zorggroep zijn zeer divers. Voorbeelden zijn systemen voor verwarming en klimaatregeling, afval- en regenwaterverwerking, toegangscontrole, verbruiksmonitoring van elektriciteit, gas en water, brandbeveiliging en gasdetectie. Maar evengoed sanitaire installaties, keukenapparatuur, (nood)verlichting, automatische poorten, liften, meet- en regelsystemen, zonnepanelen, rioleringen en schoorstenen.

Vanwege deze diversheid is het moeilijk om alle apparaten en systemen operationeel te houden en structureel te onderhouden.

Oplossing

Arcadis begeleidde Multiversum in vijf concrete fases:

1. Via een conditiemeting gebeurde een inventarisatie van alle technische installaties. Daarbij werd de actuele conditie van de technische installaties alsook alle bijhorende risico’s en procedures opgetekend.

2. Vanuit de wensen en noden van de verschillende gebruikers stelde Arcadis een selectieleidraad op. Daarbij werden de behoeften in het juiste perspectief ten opzichte van de kernactiviteit (zorgverstrekking) geplaatst.

3. De derde fase bestond uit de opmaak van het instandhoudingscontract.

4. Arcadis publiceerde de opdracht, verwerkte de ontvangen offertes en gaf volledig objectief advies om tot de uiteindelijke gunning te komen. 

5. Gedurende de eerste maanden begeleidde Arcadis de opdrachtnemer bij de uitvoering van de onderhoudswerken. 

  • LEES MEER


    Er werd gekozen voor het juiste evenwicht tussen de kritieke en niet-kritieke aspecten. Het niveau van de dienstverlening werd per component beschreven in een SLA (service level agreement) volgens de wet op overheidsopdrachten. Hierdoor kan Multiversum rekenen op de beste onderhoudsservice voor elke technische installatie, en dit tegen de meest optimale prijs.

     

Impact

De gezondheidsinstellingen van Multiversum worden nu op een gestructureerde manier onderhouden. Op die manier is de beheerder zeker dat alle technische installaties operationeel blijven. Zo kan de zorggroep zich volledig toeleggen op het welzijn van haar patiënten.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.