You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Assetmanagement maakt organisaties future-proof. Helaas wordt het proces nog te vaak onderschat. Arcadis begeleidt organisaties met het strategisch beheer van hun activa, gaande van gebouwen over infrastructuur tot industriële sites.

Iedere organisatie heeft meerdere activa die direct of indirect bijdragen tot de waardecreatie. Een optimaal evenwicht tussen de kosten, de risico's en de prestaties van zulke assets is essentieel. Assetmanagement draagt bij tot die balans (economische belangen, efficiëntie en ecologie), en heeft daardoor een rechtstreekse impact op de kernactiviteiten van de organisatie.

“Bovendien eist onze samenleving een almaar betere dienstverlening en duurzamere oplossingen”, weet Jules Leroy, accountmanager bij Arcadis. “Ook de wet- en regelgevingen worden steeds strenger, wat de vraag naar meer operationele en financiële transparantie doet toenemen. Daarenboven vereisen de klimaatverandering en andere globale trends, zoals stijgende energie- en grondstofprijzen steeds meer veerkracht van de bedrijfsactiva.” 

“Assetmanagement is dan ook een must voor elke organisatie. Het is een systematisch proces gedurende de hele levenscyclus van de activa. Daarin keren strategiebepaling, planning, uitvoering én evaluatie voortdurend weer. Assetmanagement draagt dus bij tot de doelstellingen van de organisatie. Meer bepaald: door ervoor te zorgen dat de activa daarop afgestemd zijn, en dat het financiële plaatje in evenwicht is met de duurzaamheid en prestaties van elk asset.”

In het verdomhoekje

Kortom: assetmanagement maakt uw organisatie future-proof. “Maar helaas wordt het proces nog te vaak genegeerd of onderschat”, stelt Dirk Vanderlinden, strategic lead assetmanagement bij Arcadis. “Ofwel omdat men het niet begrijpt, ofwel omdat men het onterecht in het verdomhoekje van een ‘kostenplaats’ duwt. Die stiefmoederlijke behandeling heeft als gevolg dat assetmanagement geheel onterecht geen deel uitmaakt van de corebusiness.”

Die onderschatting maakt organisaties erg kwetsbaar. Het beheer van bepaalde assets vergt immers veel meer tijd en middelen dan de bouwfase. Neem nu een klassiek bedrijfspand: de bouw en de voorafgaande planning nemen doorgaans een paar jaar in beslag. Het beheer en onderhoud ervan is echter een langetermijnproces van minstens vijftig jaar. De kosten die daarmee gepaard gaan, zijn dan ook gemiddeld anderhalve keer zo hoog als de bouwkosten.

 


Deskundige partner

“Het antwoord ligt in geïntegreerde en makkelijk implementeerbare assetmanagementoplossingen”, meent Jules Leroy. “Het identificeren daarvan vereist evenwel heel wat kennis en expertise. Arcadis is een betrouwbare en deskundige partner die strategische vaardigheden combineert met een diepgaand technisch inzicht in de verschillende assets. Dat kunnen gebouwen zijn, maar evengoed technische installaties, infrastructuur of volledige industriële sites.”

“De werkwijze van Arcadis gebeurt steeds via vijf concrete stappen (zie kaderstuk). Maar ondanks deze universele methodiek zorgen we steeds voor een aanpak op maat van de onderneming. Daarbij houden we rekening met de vooropgestelde doelstellingen van de organisatie, alsook met de verschillende meningen en belangen van de diverse stakeholders. Het gebruik van de nieuwste technologieën maakt onze dienstverlening compleet.”


De aanpak van Arcadis in vijf stappen

1. De ambities van de organisatie definiëren en vertalen naar begrijpbare en haalbare doestellingen.

2. De huidige toestand in kaart brengen via inspecties en conditiemetingen.

3. De mogelijkheden analyseren en exploreren vanuit de opgedane kennis.

4. Een assetmanagementplan opmaken met concrete ontwikkelingen of verbeteringen die helpen te evolueren naar de nieuwe situatie.

5. De gekozen langetermijnstrategie implementeren en onder controle houden.

Jules Leroy

Neem contact op met Jules Leroy voor meer informatie en vragen.

Jules Leroy, Account Manager

Dirk Vanderlinden

Neem contact op met Dirk Vanderlinden voor meer informatie en vragen.

Dirk Vanderlinden, Senior Consultant Asset Management

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.