You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Heel wat industriële bedrijven in België hebben een oud patrimonium. De focus ligt er nog vaker op de productie dan op het facilitaire aspect. Maar de push richting duurzaamheid vraagt van de sector een grote inhaalbeweging. Assetmanagement zorgt dan voor een vlot verloop en behoudt het financieel overzicht. 

 

Industriële spelers hebben vaak complexe sites. Toch focussen ze hun kapitaalinvesteringen vooral op het productieapparaat, want zulke uitgaven zijn rechtstreeks zichtbaar aan de outputzijde. Investeringen in gebouwen – vooral niet-productie gerelateerde gebouwen – zijn vaak minder prioritair en worden doorgaans niet tot de corebusiness gerekend. Zeker in tijden van laagconjunctuur wordt daarop bespaard. “Zolang de productie maar blijft draaien”, is een veel gehoord argument.

Maar wanneer een industriële infrastructuur het laat afweten, worden de bedrijfsactiviteiten mogelijk tóch verstoord en komt de continuïteit van de productie alsnog in het gedrang. “Vaak duiken er in zo’n situatie ook veiligheidsproblemen op, zoals lekken of andere gevaren”, weet Jules Leroy, accountmanager bij Arcadis. “De kosten voor herstel kunnen dan veel hoger oplopen, ook omwille van productieverliezen en nevenschade, dan wanneer de infrastructuur op structurele basis wordt onderhouden.”

 

Verrassingen vermijden 

Jules Leroy stelt evenwel vast dat assetmanagement een steeds prominentere plaats op de agenda van industriële spelers inneemt. “Door tijdig de nodige investeringen in kaart te brengen en ze te vertalen naar een langetermijnplan, voorkomen ze immers defecten en andere verrassingen”, zegt hij. “Bovendien hebben verantwoordelijken zo meteen harde cijfers in handen om budgetten vrij te krijgen. Tegelijkertijd helpt assetmanagement om een draagvlak en bewustzijn te creëren bij andere afdelingen en stakeholders.”

“Als assetmanager draag je met een uitgekiend investeringsbeleid sowieso bij tot een veiligere en duurzame werkomgeving. Dat is niet onbelangrijk, want veiligheid staat centraal binnen elke industriële context. De wijzigende wetgevingen vergroten eveneens de aandacht voor assetmanagement. Maar er zijn ook maatschappelijke drijfveren, zoals de ambitie om CO2-neutraal te worden. Zulke motieven bepalen mee de manier waarop bedrijven met hun activa omgaan en welke projecten en initiatieven prioritair behandeld worden.”

 

Naar een haalbare strategie  

Arcadis is de partner bij uitstek om de ambities van onder meer industriële ondernemingen te vertalen naar een haalbare strategie. “Ook wanneer zij verschillende installaties, gebouwen of sites wereldwijd hebben, zijn we perfect geplaatst om het beeld van de assets scherp te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld op het niveau van een volledig gebouw, maar we kunnen evengoed inzoomen op een specifieke thematiek. Denk bijvoorbeeld aan betonrot of corrosie van staalstructuren of aan Net Zero ambities. Zo begeleidt Arcadis bedrijven met het opstellen van een Net Zero roadmap en bekijken we samen met de klant hoe assetmanagement en CO2-roadmaps hand in hand gaan”

 

Van nulmeting tot realisatie 

De diensten van Arcadis situeren zich op verschillende niveaus:

  • Uitvoeren van nulmetingen op een divers gamma aan assets (bouwkundig en civiel, staalstructuren, technische installaties, …). 
  • Ontwikkelen van een financieel dashboard dat op basis van de huidige toestand een helder beeld geeft van de middelen die nodig zijn om de strategie om te zetten in de praktijk. 
  • Vertalen van de belangen en prioriteiten van de verschillende stakeholders in een roadmap. Daarbij houdt Arcadis rekening met de productiedoelstellingen, zodat de impact op de productie tot het minimum beperkt blijft. 
  • Adviseren en uitwerken van de juiste herstelmethode, afgestemd op de wensen en ambities van het bedrijf (klimaatneutraal worden, energie besparen, bepaalde veiligheidsrisico’s wegwerken, …). 
  • Ondersteuning bieden tijdens de realisatiefase in de vorm van concrete expertise en het uitvoeren van studies of door middel van een projectwerking op maat. 
  • Implementeren van de juiste technologieën en tools om het assetvraagstuk scherp te krijgen.

 

Jules Leroy

Neem contact op met Jules Leroy voor meer informatie en vragen.

Jules Leroy, Account Manager

Wij horen graag van u, want alleen samen kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.