You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Greet Vanderheyden

Business Developer Sustainability Services

Bedrijven en overheden spelen een cruciale rol bij het beschermen en herstellen van de biodiversiteit. Natuur betrekken in de bedrijfsvoering levert bovendien ook tal van voordelen op. Greet Vanderheyden, Team lead Natuur & Biodiversiteit bij Arcadis, legt uit waar te beginnen.  

De rijke biodiversiteit op aarde is uniek in ons zonnestelsel en maakt onze wereld leefbaar. Maar het gaat gevaarlijk de verkeerde kant uit. Landversnippering, klimaatverandering, vervuiling, overexploitatie en invasieve soorten zetten onze kostbare biodiversiteit onder druk en dus ook de leefbaarheid van onze planeet. Het Global Risks Report 2024 stelt zelfs dat biodiversiteitsverlies en het ineenstorten van ecosystemen de op twee na grootste bedreiging is waar de mensheid het komende decennium mee te maken krijgt.  

Business as usual heeft geen toekomst 

De huidige economische systemen: voedsel, land- en oceaangebruik (1), infrastructuur en de gebouwde omgeving (2) en energie en winningsindustrieën (3), zijn verantwoordelijk voor bijna 80% van het verlies aan biodiversiteit. Nochtans is minstens 40% van de wereldeconomie afhankelijk van de natuur en haar diensten. (Wageningen University & Research) We moeten dus afstappen van de huidige manier van zakendoen en overstappen naar een natuurpositieve economie als we onze toekomst willen veiligstellen. 

Biodiversiteitsstrategie voor bedrijven 

Een natuurpositieve economie is een win-win voor natuur, mensen en bedrijven. Tegen 2030 kan het maar liefst 10 biljoen dollar aan jaarlijkse zakelijke kansen opleveren en 395 miljoen jobs creëren. (World Economic Forum) Naast de financiële voordelen kunnen bedrijven ook de veiligheid van hun toeleveringsketen garanderen, zijn ze weerbaarder tegen de gevolgen van de klimaatverandering en liggen ze met een natuurvriendelijke reputatie beter in de markt. Maar hoe begin je aan deze noodzakelijke omschakeling?  

Voorkomen is beter dan genezen. Biodiversiteitsverlies moet in de eerste plaats zoveel mogelijk vermeden worden op sites en binnen de waardeketen (No Net Loss). Niet alleen voorkomen maar ook het actief verbeteren van de biodiversiteit is cruciaal (Net Gain). Denk aan herstelmaatregelen, natuurinclusief bouwen en natuurgebaseerde oplossingen integreren. 

Een case study: 

Eén van onze retailklanten riep de hulp in van Arcadis om een nieuwe site te ontwikkelen en de biodiversiteitswaarden voor en na de bouw te beoordelen. We hielden ook in de gaten hoe deze waarden zich in de daaropvolgende jaren ontwikkelde. 

We maakten gebruik van groendaken, wadi’s en een centraal watergebied. Vergeleken met traditioneel ingenieurswerk, kostte dit project minder geld om te voldoen aan de waterwetgeving en was onze duurzame aanpak dus financieel voordeliger voor de klant.  


Als natuurbehoud niet op de eigen site mogelijk is, kan je investeren in natuurherstel buiten de site om op die manier het verlies aan biodiversiteit uit te balanceren of een positieve impact te realiseren. Uiteraard moet dit correct gekwantificeerd worden. Arcadis ontwikkelde de Biodiversity Net Gain Calculator (BNGC) om inzicht te krijgen in de huidige en potentiële biodiversiteitswaarde van een bedrijfsterrein of andere locatie zodat je hierover correct kan rapporteren. 

In samenwerking met Natuurpunt ontwikkelden we ook een aanpak om investeringen in natuurgebieden (in de vorm van steun voor aankoop van gronden en/of biodiversiteit bevorderende ingrepen) te kunnen meerekenen in de biodiversiteitsdoelstellingen van bedrijven. Dit moet de zekerheid geven dat elke euro die geïnvesteerd wordt in biodiversiteit, kwantitatief bijdraagt aan No Net Loss of Net Gain. We realiseerden al een proefproject voor een internationaal voedings- en drankbedrijf met een productievestiging in België. 

De kracht van veerkracht 

De natuur heeft een uniek vermogen tot herstel en is cruciaal in de strijd tegen klimaatverandering. Door samen te werken mét de natuur in plaats van ertegen, vergroten we onze kansen om deze planeet leefbaar te houden. Bedrijven en industrieën zijn een sleutelfactor en kunnen met No Net Loss of Net Gain doelstellingen echt mee het verschil maken.  

Over onze expertise  

Arcadis is gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven en organisaties die willen investeren in duurzaamheid om de waarde en winstgevendheid van hun bedrijf op de lange termijn te versterken. We leiden de weg op het gebied van biodiversiteit, met betrokkenheid bij het EU Business @ Biodiversiteitsplatform en het Align-project van de Europese Commissie. Met onze expertise helpen we bedrijven om hun impact op biodiversiteit te meten en verbeteren, en bij te dragen aan een biodiverse en veerkrachtige toekomst. 

Benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen? Contacteer Greet Vanderheyden voor een vrijblijvend gesprek.  

Ook dit kan voor jou interessant zijn: Arcadis Biodiversity Net Gain Calculator

Meet de impact van uw bedrijf op de biodiversiteit.

AUTHOR

Greet Vanderheyden

Greet Vanderheyden

Business Developer Sustainability Services