You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Hans Van Gossum

Senior Biodiversity Consultant

Arcadis Biodiversity Net Gain Calculator

 

Een gezonde biodiversiteit is cruciaal voor onze economie. Nieuwe regelgevingen en initiatieven zoals CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures), onderstrepen dat zowel overheden alsook investeerders steeds vaker vereisen dat biodiversiteit een prioriteit is in elke bedrijfsstrategie. Arcadis begeleidt je stap voor stap in dit proces.

Voordat je als bedrijf actie kunt ondernemen, moet je eerst weten waar je staat. Met behulp van biodiversiteitsmetingen kunnen bedrijven een nulmeting vastleggen en huidige en toekomstige effecten begrijpen en voorspellen. Ze helpen bepalen waar beheer, mitigatie of natuurherstelinspanningen het meeste nodig zijn, en helpen de vooruitgang van de acties op te volgen.

Maar daar knelt vaak het schoentje. Want voor biodiversiteit bestaat er geen universele maatstaf, zoals dat voor bijvoorbeeld koolstof wel is. Onder ‘biodiversiteit’ valt namelijk álles wat leeft op onze planeet en de interacties onderling in verschillende ecosystemen. Biodiversiteit is complex, dynamisch, divers en locatiegebonden. Daarom moeten biodiversiteitsmetingen noodzakelijkerwijs een aantal van deze complexe aspecten vereenvoudigen.

Meten is weten

In deze vereenvoudiging schuilt de eerste uitdaging. Belanghebbenden kunnen zich namelijk afvragen of de metriek geen belangrijke biodiversiteitscomponenten buiten beschouwing laat of een misleidende strenge indruk geeft. Het is daarom belangrijk om de juiste biodiversiteitsmetriek, gegevensbronnen of meettechnieken te kiezen, geschikt voor het beoogde gebruik.

Een algemeen aanvaarde indicator voor biodiversiteit is de gemiddelde soortenrijkdom (Mean Species Abundance), kortweg MSA. Deze is een maat voor wat vandaag aan soortenrijkdom op een locatie voorkomt ten opzichte van de oorspronkelijke soortenrijkdom in ongerepte natuur.

Biodiversity Net Gain Calculator (BNGC)

Op basis van MSA ontwikkelde Arcadis de Biodiversity Net Gain Calculator (BNGC) om zowel de positieve als negatieve effecten te kwantificeren, waarbij de nadruk ligt op landgebruik. De BNGC werd ondertussen mee opgenomen in rapporten van de Europese Commissie en succesvol toegepast in verschillende landen en sectoren, zoals de luchtvaart, de industrie, de vastgoed- en de financiële sector. Via desktoponderzoek of een bezoek ter plaatse door een biodiversiteitsexpert, biedt de BNGC nauwkeurigheid.

Met de tool kan je:

  • inzichten krijgen in de huidige en potentiële biodiversiteitswaarde van een bedrijfsterrein of andere locatie, zoals bijvoorbeeld een natuurgebied wat relevant is als je als bedrijf inzet op natuurherstel;
  • verschillende scenario’s evalueren en zowel operationele als strategische inzichten krijgen;
  • invasieve exoten in kaart brengen, cfr. duurzaamheidsstandaarden zoals IFC PS6;
  • vooruitgang monitoren, wat ideaal is voor rapportering, cfr. de vereisten van CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures).

 

Contacteer ons

Wil jij ook stappen zetten om de biodiversiteitsimpact van jouw bedrijf in kaart te brengen en te verbeteren? Neem contact op met Hans Van Gossum voor een sneak peek van de tool.

Lees ook: waarom biodiversiteit uw investering waard is

Bedrijven spelen een cruciale rol in het beschermen van onze biodiversiteit.