juni 11, 2021

Natuurpunt en Arcadis werken samen aan biodiversiteitsherstel in Vlaanderen

Biodiversiteit is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en daarmee een gezonde leefomgeving voor de mens. De rijkdom aan dieren en planten gaat in Vlaanderen echter snel achteruit. Natuurpunt en Arcadis slaan daarom de handen in elkaar om via een methodologie natuurgebieden naar voor te schuiven als structurele oplossing voor biodiversiteitsherstel.

Meer en meer bedrijven willen hun negatieve impact op natuur en biodiversiteit laten evolueren naar een neutrale of zelfs positieve impact, het zogenaamde ‘No Net Loss’ of ‘Nature Positive’. Arcadis adviseert en begeleidt hen hierbij.

Daarvoor gebruikt Arcadis een methodologie die de huidige biodiversiteitsfootprint van een bedrijf berekent en uitdrukt in een internationaal meer en meer aanvaarde metric (Mean Species Abundance). In combinatie met de eigen ontwikkelde ‘Biodiversity Net Gain Calculator’ kan Arcadis vervolgens een concreet en pragmatisch actieplan opstellen om de biodiversiteit op het terrein van het bedrijf te verbeteren.

“Het is voor bedrijven echter niet altijd mogelijk ambitieuze doelstellingen zoals Nature Positive te bereiken op hun eigen terreinen die dikwijls volgebouwd staan”, legt Greet Vanderheyden uit, Consultant Sustainability bij Arcadis Belgium. “In samenwerking met Natuurpunt zullen we onderzoeken hoe investeringen in natuurgebieden (in de vorm van steun voor aankoop van gronden en/of biodiversiteitsbevorderende ingrepen) kunnen meegerekend worden in de biodiversiteitsdoelstellingen van bedrijven.”

“Concreet betekent dit dat Arcadis de natuurprojecten van Natuurpunt voortaan naar voor schuift als structurele oplossingen voor bedrijven die een positieve impact op vlak van biodiversiteit willen realiseren”, vult Filip Hebbrecht, Account Manager bedrijven bij Natuurpunt, aan. “Natuurpunt zal op haar beurt deze methodologie bekend maken bij de bedrijven waar ze mee samenwerkt. Dankzij deze sterke samenwerking kan de biodiversiteit in Vlaanderen weer opbloeien”.

Lees hier meer over hoe Arcadis samen met haar partners en klanten een duurzame toekomst uitbouwt. 

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.