• Ticari faaliyetler

Sağlık ve Güvenlik

Arcadis’in Genel İş İlkelerinde, tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu amaçla, küresel sağlık ve güvenlik vizyonumuz ve politikamız, sağlık ve güvenliği kültürümüze, değerlerimize ve iş yapma şeklimize entegre eden proaktif risk ve davranış temelli bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

Sağlık ve güvenlik yönetim sistemi 
Küresel Sağlık & Güvenlik yönetim sistemimiz, şirket genelinde Sağlık & Güvenlik sürecinin standardize edilmesi amacıyla ancak yerel kültür, müşteri beklentileri ve yönetmeliklerden kaynaklanan nüanslara izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Sistemimiz; proaktif risk tanınması, risk değerlendirme ve kazaları önlemek için kontrol üzerine odaklanmaktadır. Öğrenilen dersler ve en iyi uygulamalar, resmi Güvenlik Paylaşım sürecimiz ve çalışanların gayri resmi bilgi ağları vasıtasıyla düzenli bir şekilde ve küresel ölçekte paylaşılmaktadır. Sistemimiz, personelimizi, işlerini kendilerini ve diğerlerini koruyacak şekilde yerine getirmeleri konusunda yetkilendirir. Sağlık ve güvenlik iş uygulamalarını her zaman uygulamaları için onlara gerekli araçları temin eder ve bu araçları, sağlık ve güvenli bir kişisel yaşam biçimi sürdürmeleri için iş dışında da kullanmaları için teşvik eder.    

Aşağıda belirtilen süreci kullanarak sıfır kazaya odaklanıyor ve çalışanlarımıza bir zarar gelmemesi için sürekli çaba gösteriyoruz: 

Think through the task
Recognize the hazards
Assess the risks
Control the hazards
Keep health & safety first in all thing


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.