• Ticari faaliyetler

Genel İş İlkeleri

Bütünlük, temel değerlerimizden bir tanesidir. Bugünün karmaşık iş ortamı, bütünlüğü, günlük iş faaliyetlerimize sıkı bir şekilde yerleştirmemizi gerektirmektedir.

Biz, tüm çalışanlarımızın, aşağıda altı alanda özetlenen Arcadis Genel İş İlkelerini imzalamasını ve bunlara riayet etmesini talep ediyoruz.

Bir temel değer olarak bütünlük. Hedefimiz, işimizi dürüst ve adil bir şekilde yapmaktır. Bütünlüğe olan bağlılığımız, nasıl iş yaptığımızı ve çalışanlarımıza nasıl davrandığımızı belirler. Genel İş İlkeleri Direktifleri, hediyeler, konukseverlik ve üçüncü taraflara ödemelerle alakalı belirli bir kılavuz sunar.

Yerel kanun ve kültürlere saygı. Biz, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ulusal kanunlarına riayet ediyor ve onların kültürlerine saygı gösteriyoruz. Serbest girişim ve adil rekabet ilkelerini destekliyor ve uygulanabilir yönetmeliklere uygun davranıyoruz. Kendi meşru iş menfaatlerimizi, toplumun kanun ve menfaatlerini göz önünde bulundurarak geliştiriyor, savunuyor ve destekliyoruz. 

Müşteriler için değer. Biz, müşterilerimiz için güvenilir bir ortağız ve hizmetlerimizi, paydaşların menfaatlerini tehlikeye atmadan sunmayı hedefleriz. Hizmetlerimizi, bağımsız profesyonel karar yetimizden taviz vermeden ve müşteriler için optimal değer yaratmayı hedefleyerek yerine getiriyoruz. Bilgi birikimimize yatırım yaparak ve çalışan yeteneklerini geliştirerek hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Hizmetlerimizin yerine getirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmaları konusunda da müşterilerimize karşı oldukça şeffafız.   

Sorumlu istihdam uygulamaları. Çalışanlarımız, başarımızın anahtarıdır ve onların güvenli, sağlıklı, profesyonel ve destekleyici bir ortamda çalışmaları için sahip oldukları insan haklarına ve çalışma haklarına saygı duyuyoruz. Kapsamlı politikalar ve girişimler vasıtasıyla, işe dahil olmaları için teşvik ediyor ve kişisel gelişimi destekliyoruz. Her bir Arcadis çalışanı, geçmiş birikimine veya inançlarına bakılmaksızın, kişisel tanınma, ilerleme, kariyer gelişimi ve tazminat konusunda eşit fırsatlara sahiptir. Aynı politika, işe alımlara da uygulanmaktadır. Ayrımcılığın veya tacizin hiçbir şekline tolerans gösterilmez. Tüm işlemlerimizde temel insan haklarına ve çalışma haklarına saygı gösterilmesi için çabalıyoruz.     

İkilemlerle baş etmek. Bütünlük kuralı, günlük işlemlerimizde karşı karşıya kalabileceğimiz ikilemlerin düzenlenmesini öngöremez. Aktif bir bütünlük politikası, ikilemlerin tanınması ve bunların çözülmesi için sorumluluğun alınması anlamına gelir. Biz, bütünlüğü, kültürümüzün önemli bir parçası haline getirmek için çalışanlarımızın, işle alakalı ikilemleri birbirleriyle ve yönetimle görüşmelerini destekliyoruz.  

İzleme ve hesap verebilirlik. Her iki yılda bir, Arcadis çalışanları, Arcadis İş İlkeleri ve değerleri konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen çevrimiçi uygunluk eğitimini (2014 yılında da gerçekleştirilmiştir) tamamlarlar. Bu eğitim özellikle yolsuzluk, gizli anlaşma, rüşvet ve çalışanlarımızın maruz kalabileceği diğer riskleri ele almaktadır. Tüm personel için uygunluk eğitiminin son bölümü, 2014 yılında tamamlanmıştır.  

Arcadis, tüm işletim şirketlerinde, İş İlkelerine uygunluğu üç aylık aralıklarla izlemektedir. İşletim şirketlerinin yönetimi, bir Temsil Yazısı vasıtasıyla uygunluklarını beyan eder. Çalışanlar, uygunluktan kaynaklanan iş kaybından sorumlu tutulmazlar.  

Arcadis’te aynı zamanda, çalışanların, ihlalleri rapor etme sebebiyle olumsuz sonuçlarla karşılaşmamalarını sağlamak için kimliksiz küresel bir Telefon Hattını da içeren bir muhbir prosedürü bulunmaktadır. Şüphelenilen yanlış davranışlar, şirketlerimizde konuşulan tüm dillerde rapor edilebilir. İş İlkelerinin ihlali, iş sözleşmesinin feshi de dahil, çeşitli yaptırımlara neden olabilir.

2014 yılında, Arcadis Genel İş İlkeleri ihlaliyle veya ihlale yakın durumlarla alakalı Arcadis Kurumsal Uygunluk Komitesine 64 iddia bildirilmiş ve bunların tamamı soruşturulmuştur. Yıl boyunca 2014 yılının öncesinden kalan on yedi dava da hala soruşturma aşamasındaydı. Toplamda 59 soruşturma sonuçlandırıldı. Davaların çoğu yolsuzluk, rüşvet, makul olmayan hediye & konukseverlik ve bunları takiben uygunsuz davranışlarla alakalıydı. Şirket çapında, Genel İş İlkelerinin ihlali gerekçesiyle dört işten çıkarma durumu yaşanmıştır.  


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.