• Sürdürülebilirlik

Ticari Faaliyetler

Temel bir değer ve faaliyetleri için stratejik bir etmen olarak, Arcadis, tüm işlemlerinde ve müşterilerine sunduğu tüm çözümlerde sürdürülebilir kalkınma ilkelerini uygulamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde, gelecek nesiller için çevresel ve doğal kaynakları korurken insan ihtiyaçlarını karşılama zorluğunu da kabul etmektedir. İnsan, Gezegen ve Kar dengesi ile işletimsel faaliyetlerimiz için sürekli yeni sürdürülebilir çözümler arıyoruz. Örneğin, her yıl etkimizi biraz daha azaltarak bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu çabalar, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Genel Direktörü tarafından yönetilen küresel bir ekip ve Avrupa Sürdürülebilirlik müdürü tarafından yönetilen bölgesel bir Avrupa ekibi tarafından desteklenmektedir.

Bölgesel indirgeme programlarına çevrilen aşağıdaki odak alanlarında uyguladığımız küresel politikalar vasıtasıyla ve Küresel Sürdürülebilirlik Programı ile kendi işletimlerimizin çevresel etkisini azaltmayı hedefliyoruz:  

 - Ulaşım, kara ve hava;
 - Ofislerimizde enerji ve su kullanımı;
 - Kağıt kullanımı ve türü;
 - Atık azaltımı ve bertaraf etme veya geri dönüştürme; 
 - Satın alınan malzeme ve ürünlerin seçimi. 


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.