• Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir müşteri çözümleri

İşimizin en önemli çevresel/sürdürülebilir etkisi, müşterilerimizin projelerindedir ve bunların pek çoğunun doğrudan olumlu bir etkisi vardır. Hedefimiz, İnsan, Gezegen ve Kar dengesi içinde müşterililerimiz için en iyi ve en sürdürülebilir çözümlerin sunulmasıdır. Bu çözümler, müşterilerin kendi Sürdürülebilirlik Politikalarına dayalıdır. Müşteriler için proaktif bir şekilde projelere sürdürülebilir alternatifler sunmayı amaçlıyoruz ve çevresel etkileri değerlendirmek veya olumsuz etkileri azaltmak için yeterli önlem içermeyen işi geri çevirebiliyoruz.

- Paydaşların Katılımı 
 İhtiyaçlarına ve beklentilerine yönelik içgörümüzü derinleştirmek ve onlara daha iyi hizmet edecek sürdürülebilirlik çözümleri geliştirmek amacıyla, düzenli bir şekilde paydaşlarla görüşmeye ve diyalog kurmaya çalışıyoruz.  

Biz bunu küresel seviyede, Avrupa seviyesinde ve yerel seviyede gerçekleştiriyoruz. Bu paydaş faaliyetleri, onların ve bizim beklentilerimize yönelik içgörü kazanmamıza yardımcı oluyor ve gerçekten önemli olan sürdürülebilirlik konularına odaklanmamıza katkıda bulunarak sürdürülebilirlik stratejimizdeki risk ve fırsatları yönetmemize destek oluyor.  

- BM Küresel İlkeler Sözleşmesi  
 Arcadis, 2009 yılından beri BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin üyesidir ve hem söz konusu sözleşmenin hedeflerine hem de insan hakları, çalışma standartları, çevrenin bilinçli şekilde kullanılması ve yolsuzlukla mücadele konusundaki on evrensel ilkeye bağlıdır. Değerlerimiz, misyon ve strateji, tamamen BM Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyumludur ve bu ilkeleri imzalamamız, bir Sürdürülebilirlik lideri olma konusundaki hedefimizin yansımasıdır.      

- Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi 
 Arcadis, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyinin bir üyesidir. Konsey, üyeleriyle birlikte, yapıcı çözümler üretmek ve ortak eylemde bulunmak için saygı duyulan düşünce liderliğini ve etkin desteği uygulamaktadır. 


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.