• Sürdürülebilirlik

Sığınak

BM-Habitat, dünyanın en acil problemlerinden birine katkıda bulunmaktadır: sürdürülebilir kentleşme. BM-Habitat’ın misyonu, dünyanın her yerindeki vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirerek sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir şehir ve kasabaların geliştirilmesidir. Arcadis, gerçek fark yaratan küresel bir ortaklık olan Sığınak programı vasıtasıyla, karşılıksız uzmanlık sunarak bu kentsel zorluklarla karşı karşıya kalma konusunda BM-Habitat’ı desteklemektedir.

ARCADIS ve BM-Habitat, Sığınak Programını 2010 yılında başlatmışlardır. Asya, Afrika ve Orta Amerika’da altmışın üzerinde misyon ve diğer Sığınak faaliyetleri düzenlenmiştir. Çeşitli disiplinlerden gelen 500’ün üzerinde ARCADIS uzmanı, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşarak ve BM-Habitat misyonunu ileriye taşımaya yardımcı olacak kapasite inşa edici destek becerileri sunarak bu programda aktif bir şekilde yer almaktadırlar.  

Sığınak, uygun konaklamanın sağlanmasından çok daha fazlasıdır. Daha güvenli çevre yaratmayla ilgilidir. En hassas olanı dış etkenlerden korumakla alakalıdır. Tüm toplumlar için daha iyi, sürdürülebilir bir gelecek inşa edilmesidir. 

Zorluk
Kasaba ve şehirlerimiz, benzersiz bir hızda büyürken, kentleşme, 21. yüzyılda küresel toplumun karşı karşıya kaldığı en zorlayıcı sorunlardan bir tanesidir. Kentsel çevrede sürdürülebilir gelişmelerin sağlanması, tüm toplumlar için uzun süreli sonuçların sunulması açısından çok önemlidir. Dünyanın önde gelen mühendislik, danışmanlık ve profesyonel hizmet kuruluşlarından biri olarak, bu acil sorunu ele alma konusunda BM-Habitat’ın çabalarını desteklemek için iyi konumlandırılmış durumdayız. 

Yetenek 
Arcadis’in yetenekleri, altyapı, su, çevre, binalar ve kentsel planlama alanlarında en yüksek seviyeleri kapsamaktadır. BM-Habitat ile kurulan ortaklık, toplumlarımızda anlamlı bir rol oynamak ve hizmetlerimizi ve uzmanlığımızı dünyayı olumlu etkileyecek bir şekilde kullanmak için stratejik hedefimizle tamamen örtüşmektedir. Arcadis’in küresel kapsamını, BM-Habitat’ın insani misyonu ile birleştirerek dünyada gerçek bir fark yaratabiliriz.  

Program
Arcadis ve BM-Habitat (Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı), Sığınak Programını 2010 yılında başlatmışlardır. Arcadis, BM-Habitat için karşılıksız uzmanlık sunmaktadır. Asya, Afrika ve Orta Amerika’da ellinin üzerinde misyon, eğitim ve diğer Sığınak faaliyetleri düzenlenmiştir. Çeşitli disiplinlerden gelen 120’nin üzerinde Arcadis uzmanı, bilgi ve uzmanlıklarını paylaşarak ve BM-Habitat misyonunu ileriye taşımaya yardımcı olacak kapasite inşa edici destek becerileri sunarak bu programda aktif bir şekilde yer almaktadırlar. Çeşitli arka plan bilgilerine sahip uzmanlardan oluşan bu birleşme, dünya genelindeki şehirlerde özellikle kentsel yoksulluğun yaşandığı yerlerde, yaşam koşullarının geliştirilmesini hedeflemiştir.  

Ayrıca Arcadis, Dünya Kentsel Kampanyasının ana sponsorudur. Söz konusu Kampanya, kamu farkındalığını artırmak ve kentleşmenin sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarını ele almak üzere tasarlanan bir BM-Habitat girişimidir.  

Lovinklaan Vakfı 
Sığınak Programı, finansal açıdan, Arcadis’in en büyük hissedarı olan ve personelimizi temsil eden Lovinklaan Vakfı tarafından desteklenmektedir.  


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.