Liderlik

Şirket yönetiminde bütünlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerini onurlandırmaya kendisini adamış profesyonellerden oluşan liderlerimizin çeşitliliği ve dürüstlüğü ile gurur duyuyoruz:

Gerhard Schulz

General Manager

Sarper Kaleli

Manager Main Office (Istanbul)