• Bakış açısı

Sürdürülebilir Şehirler Endeksi 2018

Arcadis'in Sürdürülebilir Şehirler Endeksi'nin (SCI) 2018 baskısı, kentin sürdürülebilirliğini yurttaş perspektifinden araştırıyor. Farklı şehirlerin, farklı vatandaş gruplarının özel gereksinimlerini nasıl karşılayacağını daha derinlemesine anlamaya çalışıyoruz.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Vatandaş Merkezli Şehirler

John Batten  'Küresel Şehirler Direktörü :  ‘’ Şehirler insanları bir araya getiren güçlü birer motordur ve kaynak paylaşımı ile toplu ihtiyaçları karşılanır. Şehirlerin sürdürülebilirliğine bağlı İnsan, Kâr ve Gezegen boyutlarını keşfetmeye devam ediyoruz, bu da şehirlerin altta yatan özelliklerinden daha iyi bir anlayışa sahip olacak ve bazılarının akranlarından daha iyi performans göstermelerini sağlayacaktır.'

Endeks, dijital bağlantı gibi ortaya çıkan ihtiyaçların, her düzeyde sürdürülebilirlik seviyesindeki şehirlerde ele alındığını vurgulamaktadır.
Araştırma, bir vatandaşın deneyimlerinin etkilerini açıklamayı amaçlayan şehir arketipleri ve kümeleri üzerine yeni çalışmalar içeriyor.

Amacımız, uzun vadeli başarının doğası hakkında daha fazla tartışma yaratarak, şehirlerin hem bugün hem de geleceğe dair insanlarının ihtiyaçlarını karşılamak adına kendilerine meydan okumaya devam etmeleridir.

>> Raporu indirin

Şehir verilerini karşılaştırmak için sustainablecities.arcadis.com adresini ziyaret edin.

İstanbul’un Endeks’de ki performansıyla ilgili bilgi edinmek için, sustainablecities.arcadis.com adresini ziyaret edin.

Dünyadaki 100 şehrin sıralamasında sürdürülebilirliği anlamak için, sustainablecities.arcadis.com adresini ziyaret edin.

Bu makale hakkındaki sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Arcadis tanıtım belgesi

Sustainable Cities Index 2018 - Europe

Download here the European edition of the report (English)

Download the report
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.