• Bakış açısı

Sürdürülebilir Şehirler Mobilite Endeksi 2017

Arcadis Sürdürülebilir Şehirler Mobilite Endeksi *), dünya genelinde 100 şehirde mobilite sistemlerin genel performansını izlemektedir. 23 değerlendirme kriterinden oluşan bir seçimle, sürdürülebilir mobilite alanında hangi kentlerin en çok ilerlediğini saptamak için 100 şehir belirlendi. Bu raporun amacı, şehirlerin sürdürülebilir kentsel mobilite çözümlerine nasıl sahip olduklarını ve olabileceklerini göstermektir. Bulgularımız ve fikirlerimiz için aşağı kaydırın veya raporu indirin.

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Rekabetçi bir avantaj elde edin ve yaşam kalitesini arttırın

Tam raporu indir | Bulunduğunuz şehrin bulgularını keşfedin

 

Avrupa Şehirler Direktörü Carolien Gehrels "Hızlı kentleşme, yaşlanan altyapı, nüfus artışı ve iklim değişikliği dünyamızın şehirlerine meydan okumaya devam ediyor. Kentsel ulaşım sistemlerini ilerletmek ve çeşitlendirmek için cesur adımlar atmak isteyenler, rekabet üstünlüğü kazanacak. Geliştirilmiş ve sürdürülebilir mobiliteye yatırım yapmak, şehirlere verimlilik, çekicilik ve genel yaşam kalitesi sağlamaktadır.

Nitekim, artık ciddi olarak şehirlerin geleceğine yatırım yapma zamanı geldi. Bütçe, başarı faktörlerinden biridir. Benzer şekilde cesaret ve vizyon,şehirlerde ki yaşam kalitesini yükseltmek için önemli niteliklerdir. Duraklama uygun bir seçenek değildir.”

Mobilite Endeksi - birbirinden öğrenmeye istekli şehirler için

Sürdürülebilir Şehirlerin  bu son bölümünde, kentsel hareketliliğe odaklanıyoruz - ulaşımın günlük yaşamlarımızın önemli bir parçası olduğunu ve küresel ölçekte önemli bir dönüşüm geçiren bir alan olduğunu kabul ediyoruz. Bazı şehirler karmaşık ve yaşlanmakta olan sistemlere sahipken, diğerleri yeni ağlar kuruyorlar, ancak hepsi birbirinden öğrenebilir ve aynı kriterlerle değerlendirme yaparak bir başlangıç yapabilir.

Daha fazla bilgi edinin

*) araştırma şirketi Cebr ile ortaklaşa derlendi

Arcadis Sustainable Cities Mobility Index 2017

Bu makale hakkındaki sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Arcadis tanıtım belgesi

Sustainable Cities Mobility Index 2017
Sustainable Cities Mobility Index 2017

Download here the European edition of the report (English)

Download the report
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.