Bakış Açımız


Sürdürülebilir Şehirler Endeksi 2018

Arcadis'in Sürdürülebilir Şehirler Endeksi'nin (SCI) 2018 baskısı, kentin sürdürülebilirliğini yurttaş perspektifinden araştırıyor. Farklı şehirlerin, farklı vatandaş gruplarının özel gereksinimlerini nasıl karşılayacağını daha derinlemesine anlamaya çalışıyoruz.


Daha fazla oku
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.