Sürdürülebilir Şehirler Endeksi 2018

Arcadis'in Sürdürülebilir Şehirler Endeksi'nin (SCI) 2018 baskısı, kentin sürdürülebilirliğini yurttaş perspektifinden araştırıyor. Farklı şehirlerin, farklı vatandaş gruplarının özel gereksinimlerini nasıl karşılayacağını daha derinlemesine anlamaya çalışıyoruz.