• Usługi: Usługi środowiskowe
  • Sektory: Przemysł

Zakład przeróbki celulozy

Gdańsk - Arcadis dwukrotnie zapewnił doradztwo środowiskowe dla zakładu przeróbki celulozy firmy Weyerhauser, który jest zlokalizowany w Gdańsku.

W 2010 roku Arcadis został zatrudniony przez firmę Weyerhauser do opracowania raportu o odziaływaniu na środowisko powstającego zakładu przeróbki celulozy w Gdańsku.

Następnie w 2013 Arcadis wykonał Kartę informacyjną przedsięwzięcia i raport o odziaływaniu na środowisko dla rozbudowy fabryki, polegającej na wprowadzeniu dodatkowych urządzeń i systemów kontroli w obszarze procesu suszenia/stabilizacji/chłodzenia, tj. w obrębie instalacji DCC (Drying, Cooling, Curing). Projektowane dodatkowe urządzenia miały umożliwić zwiększenie wydajności procesu DCC, co miało skutkować dwukrotnym zwiększeniem maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu.

Arcadis był odpowiedzialny za reprezentowanie Inwestora w toku postępowania administracyjnego w zakresie koniecznym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wynikiem prac była dokumentacja niezbędna do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Arcadis sprostał bardzo napiętym terminom określonym przez klienta oraz konieczności przygotowania pełnej dokumentacji w języku polskim i angielskim.

Efektem naszych prac było przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, dzięki któremu klient uzyskał dla swojej inwestycji decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. umożliwiającą podjęcie przez Inwestora następnych etapów przygotowania Inwestycji.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.