• Usługi: Zarządzanie projektem, Zarządzanie budową i nadzór budowlany, Usługi doradztwa kosztowego
  • Sektory: Inwestorzy komercyjni

Stary Browar

Poznań - Stary Browar to jedno z najbardziej prestiżowych i najczęściej nagradzanych centrów handlowych w Polsce.

130 000 m kw.

łączna powierzchnia obiektu

100 mln euro

łączna wartość inwestycji

Początkowa faza inwestycji obejmowała rewitalizację i rozbudowę historycznego browaru i przekształcenie go w nowoczesny obiekt, w którym znalazłaby się przestrzeń handlowa, biurowa oraz przeznaczona na rozrywkę. W kolejnej dodana została dodatkowa przestrzeń handlowa oraz kino. 

Pod budynkiem ulokowany został parking dla 1,200 samochodów. Dziedziniec między obiema częściami Starego Browaru został przeszklony, dzięki czemu jest użytkowany także w okresie zimowym. Integralną część kompleksu stanowi hotel – galeria.
Zespół Arcadis przyczynił się w znacznym stopniu do sukcesu tego projektu poprzez stworzenie autorskiego modelu udzielania zamówień, który umożliwił dużą elastyczność w podejmowaniu decyzji oraz pozwolił zminimalizować ryzyko ewentualnych kar.

Bliska współpraca z Klientem pomogła w dopasowaniu rozwiązań projektowych pod kątem potrzeb konkretnych typów najemców.  Projekt został zrealizowany w ramach zakładanego budżetu i w przewidzianym czasie.

Wysoka jakość obiektu została potwierdzona tytułem najlepszego centrum handlowego na świecie w kategorii „Renowacja istniejącego obiektu” przyznawanego przez International Council of Shopping Centers (ICSC).

Stary Browar wyznaczył nowe trendy w projektowaniu centrów handlowych w Polsce i stał się punktem odniesienia dla innych podobnych inwestycji.

Rezultaty

130 000 m kw.

łączna powierzchnia obiektu

100 mln euro

łączna wartość inwestycji

Pytanie dotyczące projektu

Piotr Matkowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.