• Usługi: Ochrona przeciwpowodziowa, Usługi doradztwa kosztowego, Gospodarka wodna
  • Sektory: Woda

Room for the River - Przestrzeń dla rzeki

Gdańsk, woj. pomorskie - Celem projektu było pracowanie szeregu działań prowadzących do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jakości zagospodarowania przestrzennego, włączenia wód do systemu melioracji miejskiej, opracowania zrównoważonej, wykonalnej i opłacalnej, bezpiecznej wizji możliwości rozwojowych terenów nadwodnych.

Zakresem prac prowadzonych przez Arcadis było przeprowadzenie analizy hydrologicznej terenów zagrożonych powodziami opadowymi, powodziami od strony morza, intruzją wód słonych do wód gruntowych oraz propozycja rekomendowanych działań. 
Efektem projektu jest  raport dotyczący strategii zrównoważonego rozwoju obszarów położonych nad wodą i zagrożonych powodziami. Zawiera on również identyfikację projektów pilotażowych związanych z obszarami nadwodnymi o wysokim potencjale inwestycyjnym. Dla wybranej lokalizacji zostały opracowane szczegóły hydrologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.

Pytanie dotyczące projektu

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.