• Usługi: Doradztwo środowiskowe i audyty , Pozwolenia środowiskowe, Doradztwo biznesowe
  • Sektory: Ropa i gaz, Administracja centralna, Przemysł

Projekt rozbudowy polskiego systemu przesyłu gazu

Polska - W 2009 roku polski parlament podjął decyzję o rozbudowie gazociągów przesyłowych połączonych z terminalem odbioru skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu. Inwestycje mają na celu dywersyfikację źródeł dostaw gazu.

500 km

łączna długość odcinków, za które odpowiadał Arcadis

Budowa terminalu (LNG) oraz realizacja blisko 1000 km nowych gazociągów w znacznym stopniu są dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz European Energy Programme for Recovery. Inwestorem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację gazociągów jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Firma, zapewniająca bezpieczeństwo transportu gazu ziemnego, jest na liście przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Podmiotem odpowiedzialnym za zaprojektowanie gazociągów wysokiego ciśnienia jest firma ILF Consulting Engineers, specjalizująca się m.in. w usługach projektowych i doradczych dla branży naftowo-gazowej w Polsce i na świecie.

Arcadis był odpowiedzialny za uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w zakresie trzech odcinków o łącznej długości blisko 500 kilometrów.

Rezultaty

500 km

łączna długość odcinków, za które odpowiadał Arcadis

Pytanie dotyczące projektu

Artur Taraziewicz

Pion Środowiska | Kierownik ds. Rozwoju Biznesu +48 603 808 507 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.